Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Uherské Hradiště

Uherské Hradiště

Okresní město s 25 tisíci obyvateli na jihovýchodní Moravě, jedno z center etnografického regionu Slovácko. Proslulo folklorními tradicemi, pěstováním vína, archeologickými památkami z období Velké Moravy i festivalem Letní filmová škola.


Masarykovo náměstí - Autor: Palickap, licence CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B,_Masarykovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_(2).jpg
Podrobné informace

Uherské Hradiště leží na levém břehu řeky Moravy v Dolnomoravském úvale. Se sousedním Starým Městem a Kunovicemi tvoří aglomeraci s 38 tisíci obyvateli. Na křižovatce důležitých obchodních stezek zde v 8. století vzniklo důmyslně opevněné slovanské sídliště, které bylo jedním z hlavních center Velké Moravy. Roku 1257 zde Přemysl Otakar II. na žádost velehradského kláštera zakládá město, které mělo oblast chránit před nepřátelskými nájezdy. Zprvu se nazývalo Nový Velehrad, od konce 13. století Hradiště a od 16. století se připojuje přívlastek odkazující na jeho polohu poblíž hranic s Uhrami. Koncem 18. století přestalo plnit funkci pevnosti, díky níž město odolalo téměř všem útokům, a v polovině 19. století se začalo rozrůstat. Ve 30. let 20. století se ve městě konala úspěšná národopisná a hospodářská Výstava Slovácka a v sousedních Kunovicích vyrostla letecká továrna fungující dodnes. Za druhé světové války se mnoho místních zapojilo do odboje, nedaleko města proběhl výsadek operace Carbon. Po roce 1948 se zdejší věznice stala místem mučení politické opozice. Rozvíjel se zde textilní, letecký a konzervárenský průmysl. V roce 1984 se zřítila hala podniku MESIT a 18 lidí zahynulo. V létě 1997 bylo město těžce postiženo povodní.

Historické jádro je městskou památkovou zónou. K hlavním pamětihodnostem patří kostel sv. Františka Xaverského a jezuitská kolej, stará radnice, pozůstatky opevnění s baštami a Matyášovou branou, synagoga (dnes knihovna) či budova gymnázia. Mimo centrum jsou to především památky na Velkomoravskou říši – vykopávky na Výšině sv. Metoděje (Sady) a lokality Špitálky a Na Valách v sousedním Starém Městě, kde funguje i Památník Velké Moravy. Ve městě lze navštívit Slovácké muzeum, Centrum slovanské archeologie, expozice Uherské Hradiště – město královské, Muzeum v přírodě Rochus, Slovácké divadlo s profesionálním souborem a dvě menší scény. Konají se tu hojně navštěvované festivaly Letní filmová škola a Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. V Uherském Hradišti se narodili malíř Jindřich Prucha, hudebník Jiří Pavlica, jazykovědec Petr Karlík a režisér Břetislav Rychlík. Žili zde podnikatel Tomáš Baťa a spisovatel František Kožík.

Město leží v rázovitém regionu Slovácko, proslulém živými folklorními tradicemi (např. jízda králů, hody), lidovými kroji, cimbálovou muzikou a vinohradnictvím. Dalšími jeho středisky jsou historická města Kyjov, Strážnice, Hodonín a Uherský Brod.

Použité zdroje
ČOUPEK, Jiří et al. Uherské Hradiště: královské město na řece Moravě. Uherské Hradiště: Město Uherské Hradiště, 2007. 492 s. ISBN 978-80-239-9873-3.
ČOUPKOVÁ, Jaromíra a RAŠTICOVÁ, Blanka. Uherské Hradiště. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 63 s., [56] s. obr. příl. Zmizelá Morava. ISBN 978-80-7185-943-7.
JŮZOVÁ, Alena a JŮZA, Vilém. Uherské Hradiště: monografie o stavebním a uměleckém vývoji města. 2., rozš. vyd. Velehrad: Ottobre 12, 2003. 82 s., [45] s. obr. příl. Malý místopis; sv. 1. Návraty; sv. 3. ISBN 80-903098-1-X.
Uherské Hradiště: dějiny města. 1. vyd. Brno: Blok, 1981. 630 s.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.