Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Třeboňské rybníky

Třeboňské rybníky

Vodní systém rybníků velké rozlohy, který se na území Třeboňska začal budovat už ve 14. století. Nachází se v něm Rožmberk, největší rybník České republiky.


Třeboňská biosférická rezervace UNESCO , letecký pohled. ČTK/Sýbek Jaroslav.
Podrobné informace

Třeboňsko v jižních Čechách u hranic s Rakouskem je nejdůležitější oblastí českého rybníkářství. Výstavba rybníků zde začala už ve 14. století. I přesto, že tato oblast je dlouhodobě využívána člověkem, v ní roste velké množství vzácných rostlin a žije mnoho ohrožených živočichů. Proto je jako součást CHKO (Chráněná krajinná oblast) Třeboňsko chráněna.

Tento unikátní systém rybníků byl postaven ve 14. a 15. století. Vybudován byl Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan a později byl upraven Štěpánkem Netolickým. Tvoří ho velké množství rybníků, ke kterým patří Rožmberk, svou rozlohou 489 ha největší rybník v České republice. Zdejší Horusický rybník je třetím největším rybníkem republiky. Nejstarší zdejší vybudované rybníky jsou Bošilecký rybník a Spolský rybník, oba pocházejí z druhé poloviny 14. století. Dalšími důležitými rybníky jsou například Dobrá Vůle, Láska, Naděje, Nový Kanclíř, Opatovický, Svět, Víra, Vítek a Ženich. Celkem 75 rybníků má výměru větší než 14 ha.

Nejpočetněji zastoupenou rybou, která se v těchto rybnících chová, je kapr obecný (Cyprinus carpio). V 19. století zde bylo vyšlechtěno jeho plemeno známé jako třeboňský kapr. Dnes se tento název používá jako zeměpisné označení původu zdejších kaprů, schválené Evropskou unií. A právě kapr je v Česku neodmyslitelným tradičním vánočním pokrmem. Kromě kapra se v rybnících vyskytují také candát obecný (Stizostedion lucioperca), lín obecný (Tinca tinca), sumec obecný (Silurus glanis), štika obecná (Esox lucius) a mnohé další druhy ryb. Ve 20. století se zde rozšířil chov asijských býložravých ryb amura bílého (Ctenopharyngodon idella) a tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix).

Díky malebné přírodě je tato oblast velice vyhledávaná turisty, cykloturisty i rybáři, kteří mají na zdejších vodních plochách skvělé podmínky k rybaření.

Použité zdroje
Historie rybnikářství a chovu kapra na Třeboňsku. In: Třeboňský kapr [online]. Třeboňský kapr: ©2016 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.trebonskykapr.cz/historie-rybnikarstvi-a-chovu-kapra-na-trebonsku
HULE, Miroslav. Rybníkářství na Třeboňsku: historický průvodce. Třeboň: Carpio, 2000. 250 stran. ISBN: 80-86434-00-1
Třeboňsko.cz [online]. Třeboňsko.cz: [cit. 2. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.trebonsko.cz
Správa CHKO Třeboňsko [online]. Správa CHKO Třeboňsko: ©2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://trebonsko.ochranaprirody.cz/
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Chráněná krajinná oblast Třeboňsko [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_T%C5%99ebo%C5%88sko

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.