Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Staroměstský most v Děčíně

Staroměstský most v Děčíně

Významná děčínská technická a kulturní památka z 15. století. Je na ní umístěno sousoší zpodobňující sv. Jana Nepomuckého, sv. Víta a sv. Václava.


Autor: Palu, licence CC BY-SA, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starom%C4%9Bstsk%C3%BD_most_p%C5%99es_Plou%C4%8Dnici.JPG
Podrobné informace

Staroměstský most je kamenný most z pískovcových kvádrů přes řeku Ploučnici v Děčíně, který spojuje Děčín se Starým Městem. Známý je také jako „Velký most“ nebo „Dlouhý most“. Jeho délka činí 84 m, šířka 4,8 m a maximální výška nad vodou 7,7 m.

Na místě Staroměstského mostu stál starší most již v první polovině 15. století, ten byl ale stržen velkou vodou v roce 1560. Krátce poté byl vybudován další, současný Staroměstský most. I přesto, že té době vévodila renesance, vyznačuje se Staroměstský most výraznou pozdně gotickou podobou se čtyřmi oblouky (nestejného rozpětí i vzepětí), zesílenými po obou stranách břity ledolamů. Na mostě je umístěno sousoší z roku 1714 od sochaře Michaela Jana Josefa Brokoffa představující zemské patrony svatého Jana Nepomuckého, vedle kterého stojí sv. Václav a sv. Vít.

Staroměstský most je v současnosti kulturní a technickou památkou, která v minulosti sloužila pro silniční dopravu, dnes je však vyhrazena pouze pro pěší a cyklisty.

Použité zdroje
MOŠNA, Václav. Krásné mosty České republiky. 1. české vyd. Praha: Slovart, ©2012. 239 s. ISBN 978-80-7391-617-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.