Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Staroměstská vodárenská věž

Staroměstská vodárenská věž

Jedna z nejstarších staveb svého druhu v Evropě, která je v současnosti kulturní památkou České republiky.


Autor: Janmanak / CC BY-SA (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:014_Starom%C4%9Bstsk%C3%A1_vod%C3%A1rensk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE_SSZ.JPG)
Podrobné informace

Staroměstská vodárenská věž patří k nejstarším stavbám svého druhu v Evropě. Nachází se na pravém břehu Vltavy v samém srdci Prahy nedaleko Karlova mostu. Byla postavena v renesančním stylu v letech 1576–1577. Jako stavební materiál posloužily pískovcové kvádry. Dříve na tomto místě stála dřevěná vodárna, zmiňovaná již ve 14. století, tu však několikrát poškodil oheň. Její nástupkyně byla zmodernizována v roce 1835. Každý, kdo prochází touto částí Prahy, pozná věž podle světle hnědé fasády, která je zdobena sgrafity na černém podkladu.

Na konci 19. století došlo ve Staroměstské vodárenské věži k požáru a při následné rekonstrukci byla zvýšena o jedno patro, tedy na 53 metrů, a doplněna o velký hodinový stroj. Přibližně ve stejném období přestávala věž sloužit svému původnímu účelu a v roce 1913 byla zcela vyřazena z provozu. Do té doby byla voda z věže rozváděna gravitačním způsobem z výšky 31 m do 88 kašen Starého města pražského.

V současnosti je věž zapsána jako kulturní památka České republiky a je v ní situováno Muzeum Bedřicha Smetany a část expozic Českého muzea hudby. 

Použité zdroje
SOUKUP, Jiří. Pražské jezy, mlýny, vodárny a nábřeží. Praha : Weinfurter, 1905

ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila a ŠÍR, Jiří. Technické památky České republiky: mosty, železnice, přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2012. 206 s. Naše země. ISBN 978-80-7346-141-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.