Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Rakovník

Rakovník

Okresní město s téměř 16 000 obyvateli v severozápadní části středních Čech proslulé výrobou piva, keramických dlaždic a čisticích prostředků. Zachovalo si řadu historických památek a stalo se dějištěm historických próz Zikmunda Wintra.


Husovo náměstí - Autor: Martin Veselka, licence CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rakovn%C3%ADk_-_Husovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_(3).jpg
Podrobné informace

Rakovník leží v Rakovnické pahorkatině v údolí Rakovnického potoka na okraji chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, známé svými hlubokými lesy. Okolní kraj proslul pěstováním chmele, těžbou lupku (horniny využívané při výrobě keramiky a šamotu) a dříve také uhlí. První zmínka o Rakovníce pochází z poloviny 13. století. Kolem roku 1300 vznikl dodnes zachovaný urbanismus komorního města, které dlouho podléhalo blízkému hradu Křivoklátu, dokud jej Rudolf II. roku 1588 nepovýšil na město královské. Ve středověku se zde vařilo kvalitní a věhlasné pivo. Roku 1620 se u Rakovníka krátce před bitvou na Bílé hoře střetlo české stavovské vojsko s koaličními vojsky. Třicetiletá válka a morové rány v 17. století snížily počet obyvatel města na polovinu. V 19. století zůstal Rakovník stranou císařských silnic a zprvu i železnic, přesto se zde postupně rozvinul průmysl – např. keramické závody RAKO, Ottova mydlárna, později přeměněná na Rakonu, továrna na jízdní kola a motocykly Stadion či pivovar (dnes Bakalář).

K nejvýznamnějším historickým stavbám Rakovníka patří pozdně gotický kostel sv. Bartoloměje s kamennou kazatelnou od Matěje Rejska, regotizovaný v 19. století Josefem Mockerem, zástavba kolem podlouhlého Husova náměstí s radnicí a měšťanskými domy, renesanční Samsonův dům a poslední roubený dům ve městě zvaný Lenchýřovna, pozůstatky hradeb – především Vysoká brána (dnes vyhlídková věž) a Pražská brána (dnes pobočka muzea), bývalá židovská čtvrť se synagogou, židovský hřbitov a v neposlední řadě několik cenných staveb z 20. století – např. Lexova vila a sokolovna od architekta Otakara Novotného. Kulturní dění reprezentuje ve městě regionální Muzeum TGM s několika pobočkami, výtvarná Rabasova galerie či Tylovo divadlo. Místní Divadelní spolek Tyl každoročně pořádá středočeskou regionální přehlídku amatérských souborů Wintrův Rakovník a přehlídku inscenací pro děti Popelka Rakovník. Koná se zde rovněž festival komorní hudby Heroldův Rakovník a pěvecký festival Rakovník bratří Burianů. Natáčel se zde mimo jiné film Trhala fialky dynamitem.

Nejznámější osobností města je spisovatel a historik Zikmund Winter, který zde působil jako gymnaziální učitel. Dále zde studoval malíř-krajinář Václav Rabas, narodili se tu herec Zdeněk Štěpánek a historik Petr Sommer. Pochází odsud i kultovní rocková skupina Brutus.

Použité zdroje
BEDNAŘÍK, Tomáš. Rakovnicko. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 98 s., [88] s. obr. příl. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7185-908-6.
Kniha o Rakovníku. Rakovník: Rabasova galerie, 2002. 176 s. ISBN 80-85868-44-X.
LEVÝ, František. Dějiny královského města Rakovníka. 2. vyd. Rakovník: Agroscience ve spolupráci s Musejním spolkem královského města Rakovníka a okresu rakovnického a Muzeem T.G.M. Rakovník, 2010. 490 s. ISBN 978-80-85081-33-6.
RAZÍM, Vladislav. Vzpomínky na starý Rakovník. Vyd. 2. Rakovník: Rabasova galerie, 2013. 144 s. ISBN 978-80-87406-35-9.
WINTER, Zikmund. Nezbedný bakalář a jiné rakovnické obrázky. 4. vyd. Praha: Kvasnička a Hampl, 1937. 316 s. Dílo / Zikmund Winter; sv. 2.
WINTER, Zikmund. Rakovnický primátor a jiné rakovnické obrázky. 4. vyd. Praha: Kvasnička a Hampl, 1937. 337, [iv] s. Dílo / Zikmund Winter; sv. 3.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.