Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Radhošť

Radhošť

Nejzápadnější vrchol přesahující nadmořskou výšku 1 000 m v pohoří Moravskoslezské Beskydy. Už od pradávna byl spojován s tajemným slovanským bohem Radegastem, jehož socha je na něm umístěna.


Radhošť. Autor: RomanM82 - Aisano, licence CC BY-SA 3.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/Radho%C5%A1%C5%A5#/media/Soubor:Radho%C5%A1%C5%A5_od_Velk%C3%A9_Polany.jpg
Podrobné informace

Radhošť je hora stojící v pohoří Moravskoslezské Beskydy s nadmořskou výškou 1129 metrů. V roce 1955 byla na tomto místě z důvodu výskytu vzácných druhů chladnomilné flóry vyhlášena státní přírodní rezervace, která je zároveň součástí chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Své jméno získal Radhošť pravděpodobně díky legendám spojujícím toto místo se slovanským bohem Radegastem, jehož modlu zde podle pověsti strhli sv. Cyril s Metodějem. Samotný Radegast je málo známý a jeho jméno spojuje saský kronikář Adam Brémský (11. století) se slovanským kmenem Ratarů. Socha Radegasta od sochaře Albína Poláška (1930) byla vytvořena z umělého kamene a věnovali ji američtí krajané. Na Radhošti stála jako upomínka na možné využití tohoto vrcholu jako sakrálního místa starých Slovanů. Později byla nahrazena kopií z žuly, jejíž zhotovení ve 2. polovině 90. let financoval nošovický pivovar, který ji má ve znaku. Podobně jako blízký vrch Pustevny je i Radhošť opředen mnoha pověstmi o zapomenutých podzemních prostorách.

Radhošť je oblíbeným místem turistů. Na jeho vrcholu se nachází římskokatolická kaple svatého Cyrila a Metoděje postavená v letech 1896–1898. V její blízkosti se nachází sousoší obou věrozvěstů, také od sochaře Poláška. Jedná se o nejvýše položenou církevní stavbu na území České republiky. Další budovou na vrcholu Radhoště je televizní vysílač. Těsně pod vrchol se dá dostat i lyžařským vlekem.

Národní přírodní rezervace Radhošť je domovem velkého množství vzácných horských druhů flóry, především mechů a kvetoucích rostlin. Žije zde pestrá skladba živočichů, z nichž mezi ty nejvzácnější patří studenomilní pavouci a ptáci. Samotná rezervace byla oficiálně vyhlášena v roce 1955, kdy se skládala ze dvou oddělených oblastí, nazvaných Radhošť I a Radhošť II. Ty byly v roce 1989 propojeny a vznikla rezervace v dnešní podobě, o rozloze přibližně 144 hektarů. Z vrcholu Radhoště bývá za hezkého počasí výborný výhled na velké části území České republiky a Slovenska.

Použité zdroje
BĚLOHLAV, Jozef. Frenštát a Radhošť. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2012. 10 stran. ISBN 978-80-7054-143-2
MURAS, Adam. Památná hora Radhošť. Její historie, symbolika a odraz v lidové kultuře. Brno, 2016. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta.
Pustevny [online]. Pustevny: ©2018 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.pustevny.cz/
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Radhošť [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Radho%C5%A1%C5%A5

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.