Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Promluv

Promluv

Ženský spolek a zároveň časopis s lesbickou tématikou vzniklý v polovině 90. let 20. století. Jeho název navazuje na antologii lesbické poezie Promluv z roku 1992.


Podrobné informace

Koncem roku 1993 se z L-klubu vyčlenila skupina aktivistek, která pak založila skupinu a časopis s názvem Promluv. Jméno organizace se inspirovalo názvem první sbírky lesbické poezie Promluv a na ní navazujícího občasníku, který vycházel od června 1993. Členky nově vzniklého sdružení kladly důraz na feministický přístup k lesbické situaci, jak vysvětlovala jedna ze zakladatelek, Monika S. Benešová. Šlo o podporu emocionálního a psychického zdraví žen a usnadnění navazování kontaktů, vzájemný aktivismus a
spolupráci. Politický aktivismus, například úsilí o zavedení registrovaného partnerství byl důležitý, ale ne prvoplánový. Budování lesbické identity aktivistky chápaly dle vzoru západních zemí jako pěstování kultury, včetně literatury, kinematografie či tisku, s nimiž by se mohly české lesby ztotožňovat. Proto na stránkách časopisu vždy byla bohatě přítomna literární tvorba. Spolek byl silně orientován feministicky. Členky Promluv iniciovaly výzkumy týkající se lesbických žen ve společnosti a spolupracovaly na nich. K nejdůležitějším tématům řešeným na stránkách časopisu Promluv patřily mateřství a péče o dítě v lesbickém vztahu. Kromě toho se texty zaměřovaly na feminismus, sestřenství a uměleckou tvorbu žen.

Aktivistky pořádaly víkendové výlety pro lesbické matky s dětmi, otevřely malé centrum pomoci a informací s knihovnou s prostorem pro různé akce s lesbickou tématikou. Největší akcí organizace Promluv byl festival ženské a lesbické kultury Apriles. Poprvé byl uspořádán v dubnu 1995 a nesměl být oficiálně lesbický. Hlavním cílem bylo vytvořit prostor pro svobodnou výměnu myšlenek mezi ženami, jichž se festivalu zúčastnilo 120. V rámci události probíhaly setkání, workshopy, diskuze. Největší zájem měl Třetí běh festivalu v roce 997. Čtvrtý ročník (1998) festivalu Apriles uspořádal ještě spolek Promluv, ačkoli sám již
svou činnost ukončil.Část aktivistek se přesunula do společnosti vytvořené kolem A-klubu, který se následně stal částí SOHO.

Použité zdroje
Seidl, Jan a kol., Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. Brno: Host, 2012.
Fanel, Jiří, Gay historie. Praha: Dauphin, 2000.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.