Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Prokop Holý

Prokop Holý

Přední husitský politik a vojevůdce. Po smrti Jana Žižky se stal jedním z hlavních představitelů radikálních husitů.


Prokop Holý – ilustrace ze 17. století. Autor: Neznámý, licence Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prokop_Hol%C3%BD.jpg
Podrobné informace

*kolem 1380, Hejlov (?) – 30. 5. 1434, Lipany/Lipská hora          

Prokop Holý byl údajně nevlastním synovcem předního staroměstského měšťana Jana z Cách. Se strýcem v mládí navštívil Španělsko, Itálii a Francii, později se stal knězem, a možná dokonce minoritským mnichem. V blíže neznámé době přijal myšlenky husitství a v roce 1420 je už připomínán jako jeden z členů skupiny kolem Jana Žižky z Trocnova, nejdříve v Plzni a později v Táboře. O rok později působil jako jeden z táborských kněží po boku radikálního kazatele Jana Želivského v Praze, kvůli sporům s pražskými měšťany byl však nucen město záhy opustit.

Nedlouho po Žižkově smrti v roce 1424 se Prokop stal politickým vůdcem táborského městského svazu a jedním z hlavních představitelů husitství. Na rozdíl od přímočarého a nekompromisního Žižky se projevil jako obratný diplomat, jenž dokázal udržet jednotu různě smýšlejících táborských hnutí a spojením táborů s městským svazem východočeských sirotků vytvořit nejsilnější mocenský blok tehdejších Čech. Jako vynikající organizátor a vojevůdce se zúčastnil již bitvy u Ústí nad Labem (1426) a následně dovedl husitská vojska k drtivým vítězstvím u Tachova (1427) a u Domažlic (1431). Stál také u zrodu tzv. spanilých jízd, vojenských výprav do okolních zemí, kterými husité získávali kořist a přenášeli těžiště války na území nepřítele. Zároveň se tak snažili šířit své náboženské myšlenky a přinutit katolickou stranu k ukončení války. V roce 1434 vedl Prokop husitskou delegaci na mírová jednání s basilejským koncilem, kde usiloval o to, aby se přijímání podobojí stalo závazným pro všechny obyvatele Čech a Moravy. Přestože sám preferoval uzavření míru na základě tzv. basilejských kompaktát, zůstal věrný táborskému a sirotčímu městskému svazu i poté, co jeho představitelé dohodu odmítli. V čele radikálních husitů nakonec padl 30. 5. 1434 v bitvě u Lipan, kde byla táborská a sirotčí vojska poražena koalicí katolické a umírněné husitské šlechty.

Použité zdroje
ČORNEJ, Petr, Prokop Holý - URL: http://www.spolek-praha-cachy.cz/prokop-holy.html
ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3, Kronika válečných let. Vyd. 2., Ve vydavatelství Karolinum 1. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 420 s., [42] s. obr. příl. ISBN 80-7184-072-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.