Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Pavel Josef Vejvanovský

Pavel Josef Vejvanovský

Skladatel, trubač a kapelník, spolu s Adamem Václavem Michnou tehdy považováni za nejvýznamnější české hudebníky 17. stol.


https://www.muo.cz/gfx/contentimg/t_sc_0401_0953.jpg
Podrobné informace

*asi 1639 patrně Hlučín – 24. 7. 1693 Kroměříž

V roce 1644 je doložen záznam o rodině Pavla Josefa Vejvanovského na biskupském panství Hukvaldy (Hochwald), kde je otec Václav Vejvanovský jmenován kaprálem hradní stráže (jak je uvedeno v kupní smlouvě na grunt v Moravské Ostravě) a také jako obroční písař (ve výkazech panství).

Pavel Josef Vejvanovský (psán též Weywanowsky; Wegwanowssky; Weivanowski, Paul Joseph) studoval v letech 1656–1660 na jezuitském gymnáziu v Opavě a z doby opavských studií se dochovalo jeho sedmnáct opisů cizích skladeb. Evidentně se už tehdy znal s již známými Heinrichem Ignazem Franzem Biberem a Philippem Rittlerem, kteří ho následně velice ovlivnili jako skladatele. Vejvanovský v roce 1661 studoval trubku ve Vídni a po skončení studií nastoupil do služeb olomouckého biskupa Karla Lichtensteina jako člen orchestru města Kroměříž.

Po odchodu skladatele Bibera do Salzburku byl v roce 1664 Vejvanovský jmenován jeho nástupcem jako dvorní trumpetista kroměřížského zámku a dómský kapelník chrámu sv. Mořice v Olomouci. V této době také začíná jeho skladatelská dráha – první dochovaná kompozice pochází právě z tohoto roku.

Časem převzal i roli představeného biskupské kapely a stal se jedním z nejlépe placených dvorních zaměstnanců, vlastnil řadu nemovitostí a byl váženým městským občanem i umělcem. Vejvanovský podepisoval svá díla jako polní trubač a celkový počet jeho skladeb se odhaduje na 120 opusů: sonáty, serenády, balety, mše, žalmy, litanie, nejčastěji s bohatým zastoupením dechových nástrojů. Za skladatelova života nebyly jeho práce příliš rozšířeny, ale jeho hudební mluva vyniká osobitým kouzlem žesťových nástrojů a zcela jasnou melodickou invencí inspirovanou moravskou lidovou hudbou.

 

 

 

 

Použité zdroje
SEHNAL, Jiří. Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži. Kroměříž 1993. 112 s. ISBN 8090003125.
NETTL, Paul. Zur Geschichte der Musikkapelle des Prostbischofs Karl Liechtenstein-Kastelkorn von Olmütz (Zeitschrift für Musikwissenschaft 4, 1921–2)

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.