Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Pavel Janák

Pavel Janák

Významný český architekt a teoretik, jeden ze spoluzakladatelů české moderní architektury.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*12. 3. 1882 Karlín (dnešní Praha) – 1. 8. 1956 Praha

 

Pavel Janák studoval architekturu a stavitelství zároveň – na české technice (dnes ČVUT) u profesora Josefa Schulze a na německé Vysoké škole technické v Praze u Josefa Zítka. Po absolutoriu pokračoval ve Vídni, kde na Akademii výtvarných umění navštěvoval ateliér Otto Wagnera. Stal se spoluzakladatelem Pražských uměleckých dílen (1912) a sdružení Artěl (Ateliéru pro výtvarnou práci v Praze), pro které navrhoval výbavu interiérů a nábytek. Od roku 1921 působil jako profesor na Uměleckoprůmyslové škole (dnes VŠUP, UMPRUM). Věnoval se též teorii architektury a přispíval do odborných časopisů. Po odchodu Josipa Plečnika zaujal roku 1936 místo architekta Pražského hradu. Soustavně se věnoval obnově památek.

Janák byl klíčovou postavou českého architektonického kubismu (Fárův dům v Pelhřimově), zakladatelem české teorie architektury (kubistický manifest Hranol a pyramida) a designérem. Jeho předměty drobného bytového designu v kubistickém duchu se dodnes vyrábějí. Je spoluautorem pražského Hlávkova mostu. Na počátku 20. let patřil mezi přední představitele tzv. rondokubismu (budova pojišťovny Riunione Adriatica v Praze, krematorium v Pardubicích), poté se však přiklonil k funkcionalismu (hotel Juliš v Praze na Václavském náměstí, rodinné domy v osadě Baba v Praze-Dejvicích). Příkladem jeho moderní sakrální architektury je Husův sbor v Praze na Vinohradech. Navrhl celkové urbanistické řešení osady moderního bydlení Baba v Praze-Dejvicích, je rovněž autorem několika tamních domů. V pozdějším období se soustavně věnoval památkové péči, pracoval na rekonstrukci Černínského paláce, Staroměstské radnice a letohrádku Hvězda, jako hlavní architekt Pražského hradu navrhl rekonstrukci jízdárny, míčovny, Královského letohrádku a uskutečnil novostavbu tzv. prezidentského domu v Královské zahradě.

Použité zdroje
BENEŠOVÁ, Marie. Pavel Janák. Vydání první. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1959. 45 stran. Nové prameny; svazek 25.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
KIESLING, Norbert. Pavel Janák. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2011. 319 s. ISBN 978-80-87164-38-9.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.
ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha: Victoria Publishing, 1995. 590 s. ISBN 80-85605-84-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.