Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Neřeš to!

Neřeš to!

Oblíbená česká fráze, podpořená filmem Knoflíkáři, užívaná jako rada ve složité situaci, která doporučuje se problémem příliš nezabývat. Sloveso řešit je rovněž oblíbené pro svoji významovou neurčitost.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Fráze Neřeš to! navazuje na časté užívání slovesa řešit s původním významem „hledat východisko nebo odpověď v problematické situaci“, jehož použití se rozšířilo a užívá se v obecnějším smyslu „zabývat se něčím, přemýšlet o něčem“, popřípadě „rozhodnout se“. Obvykle se týká nějaké nepříjemné situace, úkolu či povinnosti.

Sloveso řešit je zobecňující, neobsahuje informaci o tom, jakým způsobem dojde k napravení problému, důležité je nalezené východisko. Předpokládá komplexnost dané situace, obvykle zahrnuje několik různých činností, patrně právě proto se takto obecný výraz volí místo dostatečně konkrétního slovesa. Např. musím vyřešit lístky na vlak může zahrnovat kromě samotné koupě lístků také nutnost zjistit informace o jízdních řádech, cenách, podmínkách přepravy a počtu cestujících a rozhodnout se pro vyhovující variantu. V takto rozšířeném významu se často užívá především v mluveném jazyce, pod jeho vlivem následně i v psaných textech. Zejména oblíbené je v marketingu, např. vyřešte Vánoce v kampani jednoho z nákupních portálů.

Záporný tvar slovesa, neřešit, vyjadřuje obracení minimální (nebo žádné) pozornosti k problému. V podobném významu, ale v nižším stylovém rejstříku, se v češtině hojně užívají fráze kašli na to či nech to bejt. V marketingu je pak oblíbené není co řešit. Rozkazovací způsob Neřeš to! zlidověl díky filmu Petra Zelenky Knoflíkáři (1997) v podání herečky Evy Holubové a často se užívá jako přátelská rada.

Použité zdroje
Filmová databaze [online]. FDb.cz: ©2003-2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://www.fdb.cz/.
LAZAROVÁ, Daniela. Neřeš to –let it drop! In: radio.cz [online]. 14. 2. 2015 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://english.radio.cz/neres-let-it-drop-8269095.
MLČOCH, Miloš. Řešit a řešení. Naše řeč, ročník 89 (2006), číslo 4, s. 223-224.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.