Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Nejstarší česká věta

Nejstarší česká věta

První ucelená věta v češtině. Pochází z počátku 13. století a stojí v Zakládací listině litoměřické kapituly. Týká se majetkových záležitostí a ilustruje stav středověkého jazyka i práva.


https://cs.wikipedia.org/wiki/Zakládací_listina_litoměřické_kapituly#/media/Soubor:Zakládací_listina_litoměřické_kapituly.gif
Podrobné informace

Nejstarší dochovaná věta v češtině pochází z 13. století. Stojí v Zakládací listině litoměřické kapituly, která sice vznikla už v roce 1057 a představuje nejstarší český dochovaný písemný dokument, ale v té době ještě neobsahovala česká slova v souvislé větě. Až na počátku 13. století k ní byl připojen přípisek o darování půdy v Dolanech a Ploškovicích. Věta zní: Pavel dal gest ploscoucih zemu Wlah dalgest dolas zemu bogu isuiatemu scepanu seduema dusnicoma boguceu a sedlatu Přepsána do dnešního pravopisu by vypadala takto: Pavel dal jest Ploškovicích zemu, Vlach dal jest Dolas zemu bogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučejú Sedlatú. Není sice známo její autorství, ale jsou na ní patrné gramatické i fonetické jevy češtiny dané doby.

O pravosti listiny se ve 30. letech 19. století vedly spory, pečeť a formální podoba jedné ze tří dochovaných verzí naznačovaly, že možné falzum mohlo být zhotoveno již ve středověku. Debat o její pravosti se účastnili například Gelasius Dobner či František Palacký, jehož úvaha z roku 1936 představuje první česky psanou diplomatickou studii. Od téhož roku se i přípisek ze 13. století považuje za nejstarší ucelenou českou větu.

Použité zdroje
SVITÁK, Zbyněk. Prameny diplomatické povahy. In: czechency.org [online]. 1. 8. 2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/PRAMENY%20DIPLOMATICK%C3%89%20POVAHY.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Zakládací listina litoměřické kapituly [online]. ©2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zakl%C3%A1dac%C3%AD_listina_litom%C4%9B%C5%99ick%C3%A9_kapituly.
Ptejteseknihovny.cz. První česká věta [online]. 4. 3. 2015 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/blizsi-informace-k-prvni-ceske-vete.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.