Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Náchod

Náchod

Okresní město s 20 000 obyvateli na severovýchodě Čech v Královéhradeckém kraji. Proslulo výrobou textilu a piva, známý a hojně navštěvovaný je zdejší zámek. Náchod je rodištěm spisovatele Josefa Škvoreckého, který sem situoval děj některých svých próz.


Náchodský zámek - Autor: Kozuch, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castle_of_N%C3%A1chod_telephoto_02.jpg
Podrobné informace

Náchod leží na řece Metuji při hranicích s Polskem v regionu Kladské pomezí a je významným hraničním přechodem. Původní osada se nacházela v místech dnešního Starého Města, které je v současnosti okrajovou čtvrtí Náchoda. V polovině 13. století založil rytíř Hron nad průsmykem zvaným Branka strážní hrad na návrší, prvně zmíněný roku 1254. V roce 1544 získal město mocný rod Smiřických, kteří nechali hrad přestavět na renesanční zámek, a Náchod se v té době slibně rozvíjel. V 17. století utrpěl válečnými událostmi a násilnou rekatolizací a panství získal generál Ottavio Piccolomini, jenž nechal zámek barokně přestavět. V červnu roku 1866 proběhla v okolí bitva u Náchoda, první velký střet prusko-rakouské války. Ve druhé půli 19. století se ve městě rozvíjel textilní průmysl, školství a kultura. Náchod byl jedním z nejvýznamnějších bavlnářských center monarchie a přezdívalo se mu Manchester východu. Dnešní podobu městského jádra určila elegantní výstavba z meziválečného období, ostatní části města byly poškozeny v době komunismu necitlivým budováním sídlišť pro dělníky textilních závodů.

Nejvýznamnější pamětihodností je rozsáhlý a veřejnosti přístupný zámek na vrchu nad historickým centrem města, dále Masarykovo náměstí s kostelem sv. Vavřince, starou a novou radnicí, secesním divadlem a hotelem U Beránka. Na hlavní třídě zvané Kamenice i jinde ve městě najdeme řadu funkcionalistických staveb z meziválečného období. Lze také navštívit Muzeum Náchodska, Galerii výtvarného umění a Městské divadlo dr. Josefa Čížka, v sokolovně pak působí loutková scéna. Exkurze jsou možné i do pivovaru Primátor. Na východním okraji města se nachází malé lázně Běloves s kyselkou Ida. V Náchodě i nejbližším okolí je turisticky zpřístupněno množství objektů československého opevnění z 30. let 20. století – nejznámější jsou pěchotní srub Březinka a dělostřelecká tvrz Dobrošov. Na vrchu Dobrošov stojí také Jiráskova chata s rozhlednou, jižně od města pak protéká řeka Metuje romantickým údolím Peklo.

Nejznámějším náchodským rodákem je spisovatel Josef Škvorecký. Pocházeli odtud ale i architekt Jan Letzel, fotograf Ivan Pinkava či herečka Luba Skořepová.

Použité zdroje
BAŠTECKÁ, Lydia. Náchod. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009. 56 s., [100] s. obr. příl. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7432-015-6.
BAŠTECKÁ, Lydia a EBELOVÁ, Ivana, ed. Náchod: [historie, kultura, lidé]. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 326 s., [16] s. barev. obr. příl. Dějiny českých měst. ISBN 80-7106-674-5.
SÁDLO, Václav a BAŠTECKÁ, Lydia. Velká encyklopedie osobností Náchoda: 600 medailonů již nežijících osobností se vztahem k Náchodu ze všech oblastí života. Vydání 1. Náchod: Město Náchod, 2015. 383 stran. ISBN 978-80-905853-0-0.
ŠULC, Petr. Náchod včera a dnes. Náchod: Město Náchod společně s Fotoklubem Náchod, 2014- . svazků. ISBN 978-80-905853-1-7.
ŠVANDA, Richard. Střípky z méně známé náchodské historie. Vydání: první. Náchod: [Richard Švanda], 2018. 223 stran. ISBN 978-80-905475-7-5.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.