Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Muzejní instituce, která sídlí v unikátní budově od architekta Jana Kotěry. Byla navržena ve stylu moderny s prvky secese. Muzeum je jednou z městských dominant a kulturní památkou České republiky.


Muzeum východních Čech – Autor: Txllxt TxllxT, licence CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9_-_Eli%C5%A1%C4%8Dino_n%C3%A1b%C5%99e%C5%BE%C3%AD_-_View_East_on_Muzeum_v%C3%BDchodn%C3%ADch_%C4%8Cech_-_Museum_of_East_Boh
Podrobné informace

oficiální zpřístupnění říjen 1913

 

Muzeum východních Čech se nachází na městském nábřeží v Hradci Králové. Muzejní instituce, původně Městské historické a průmyslové muzeum v Hradci Králové, bylo založeno roku 1880. Koncem 19. století bylo rozhodnuto o výstavbě vlastního sídla muzea. Tehdejší starosta města František Ulrich, který usiloval o to, aby se z Hradce Králové stalo centrum moderní architektury, svěřil vypracování návrhu muzea architektu Janu Kotěrovi, jenž již pro město realizoval stavbu Okresního domu. Stavba byla provedena v letech 1909–1912. V roce 1995 byla budova zapsána na seznam kulturních památek České republiky. V budově dnes sídlí rovněž Muzeum války 1866 na Chlumu.

Stavba se vyznačuje monumentalitou a dynamičností, patří k vrcholnému období Kotěrovy tvorby. Půdorys je asymetrický, pojednaný ve tvaru latinského kříže, který symbolizuje myšlenku muzea jako chrámu vědy a kultury. Kotěrův chrám však má přes monumentální vstup se sochařskou výzdobou poměrně civilní zevnějšek, cihelné zdivo je kombinováno s omítkou, celkový rozvrh prozrazuje vliv architektury Franka Lloyda Wrighta a Hendrika Petruse Berlageho. Budova je dvoupatrová, samostatně stojící, má podélnou a příčnou loď, jižní křídlo podélné lodi je zakončeno okrouhlým presbytářem. Centrální část je třípatrová a je ukončena měděnou kupolí. Na střeše byly vybudovány terasy. Ve zkráceném východním rameni se nachází velkolepý hlavní vstup. Budova má výrazně geometrickou fasádu, ještě zesílenou střídáním říms, pásů s okny a plochých částí. Střední část je členěna pilíři s alegorickými sochami umění a průmyslu. Muzeum disponuje výstavními a vzdělávacími prostory, je zde umístěn i společenský sál.

Použité zdroje
BENEŠ, Miroslav a PRAŽÁKOVÁ, Markéta. Museum v detailu = Museum in detail. Překlad Jan Koritenský. První vydání. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2019. 299 stran. ISBN 978-80-87686-26-3.
KOTĚRA, Jan a NOVOTNÝ, Otakar. Jan Kotěra a jeho doba. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. 287 s., [40] s. obr. příl. Současné umění; sv. 25.
KOTĚRA, Jan a ŠLAPETA, Vladimír, ed. Jan Kotěra: 1871-1923: zakladatel moderní české architektury. Praha: Obecní dům, 2001. 411 s. ISBN 80-86217-46-9.
ŠICHANOVÁ, Barbora. Jan Kotěra: Muzeum východních Čech v Hradci Králové [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: . Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Aleš Filip.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.