Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Milada Paulová

Milada Paulová

Historička, byzantoložka a první univerzitní profesorka v Československu. Její jméno nese cena ministerstva školství udělovaná významným vědkyním.


Milada Paulová. Zdroj: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=8045331, licence CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milada_Paulov%C3%A1_1935.png
Podrobné informace

*2. 11. 1891 Dařenice – 17. 1. 1970 Praha

Milada Paulová vystudovala historii a zeměpis na filozofické fakultě české části Karlo-Ferdinandovy univerzity. Po promoci v roce 1917 zde zůstala jako asistentka a o rok později získala doktorát z filologie. Z podnětu svého učitele Jaroslava Bidla se zaměřila na problematiku jihoslovanského a českého odboje za první světové války, která se stala jejím celoživotním tématem. Při svých četných cestách do Jugoslávie shromáždila cenná svědectví dosud žijících pamětníků a množství hodnotných dokumentů. Rozsáhlou prací Jugoslovanski odbor (Jihoslovanský odboj) se pak v roce 1925 habilitovala jako vůbec první docentka v Československu. S jejím jménem je spojen i první profesorský titul udělený ženě v Československu, který získala v roce 1935.

Kromě tematiky odboje se Paulová specializovala také na byzantologii. Publikovala např. cenné práce o problematice islámu a Středomoří, dějinách středověkého Srbska a česko-byzantských vztazích, kapitolami o dějinách byzantské říše se také podílela na Dějinách lidstva od pravěku k dnešku Josefa Šusty. Od roku 1929 byla členkou Slovanského ústavu, později začleněného do akademie věd, a po druhé světové válce působila ve vedení časopisu Byzantinoslavica, přičemž měla nemalou zásluhu na tom, že tento časopis i v období komunismu zůstal uznávaným vědeckým periodikem. Průkopnická role Milady Paulové je oceňována i v dnešní době; od roku 2009 nese její jméno cena ministerstva školství udělovaná významným vědkyním.  

Použité zdroje
KUTNAR, František a MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 3., dopl. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 1087 s. Česká historie; sv. 3. ISBN 978-80-7106-402-2.
RANDÁK, Jan a kol. Osobnosti českých dějin. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013. 432 s. ISBN 978-80-242-4196-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.