Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Matěj Kopecký

Matěj Kopecký

Zřejmě nejznámější český loutkář. Na počátku 21. století se loutkovému divadlu věnuje již osmá generace Kopeckých.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*24. 2. 1775 Libčany u Hradce Králové – 3. 7. 1847 Koloděje nad Lužnicí

Matěj Kopecký se narodil pravděpodobně v komediantském voze svého otce, potulného herce a loutkáře Jana Kopeckého. V dětství jezdil s rodiči po venkově, takže do školy příliš nechodil. První loutkářské povolení obdržel roku 1797, platilo však pouze po dobu šesti měsíců. Soustavně se začal loutkovému divadlu věnovat až v roce 1818 po ukončení vojenské služby. V roce 1820 obdržel povolení pro „mechanická představení“, tedy hry s marionetami. Hrál téměř po celých Čechách s výjimkou Prahy. Roku 1847 se vzdal loutkářského povolení ve prospěch Jana Tomáška, přesto s loutkami stále hrál. V loutkářské tradici dále pokračovali i jeho potomci.

V období národního obrození existoval velký počet loutkářů. Kopecký podle dobového úzu sám vodil všechny loutky a mluvil za všechny postavy. Výtvarným charakterem loutek vycházel z tradic barokního marionetního divadla a svůj repertoár dále rozšiřoval o tehdy populární frašky, rytířsko-loupežnické a vlastenecko-historické hry. Žádné rukopisy her se nedochovaly. S jistotou jsou známy pouze dva tituly: Hineg und Frau (německojazyčná cedule z Písku roku 1822) a Der Student von Mailand (nedatovaná cedule). Nepřímo lze nahlédnout do jeho repertoáru v knize Komedie a hry Matěje Kopeckého dle sepsání syna Václava (1862). Většina badatelů však předpokládá, že Kopecký uváděl pouze první část her z tohoto vydání (Doktor Faust, Don Šajn, Pan France ze Zámku, Oldřich a Božena aneb Posvícení v Hudlicích, Herkules, Žid Siloch, Turecké pomezí, Horia a Gloska, Bezhlavý rytíř). Tyto hry také tvořily základní repertoár jiných loutkářů. Popularita Kopeckého vzrostla po posmrtném vydání knihy Komedie a hry, která vyšla v druhé polovině 19. století s ilustracemi Mikoláše Alše. K jeho významu pro české loutkářství se až do poloviny 20. století přistupovalo zcela nekriticky. Především Kopeckého rodina se snažila z jednoho ze svých nejvýznamnějších členů udělat legendu a stavěla jej do pozice buditele národa. Poté byl však jeho přínos kriticky revidován.

Použité zdroje
BARTOŠ, Jaroslav et al. Dějiny českého divadla. I, Od počátků do sklonku osmnáctého století. 1. vyd. Praha: Academia, 1968. 425 s.
ŠORMOVÁ, Eva a kol. Česká činohra 19. a začátku 20. století: osobnosti. Vydání první. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2015. 2 svazky (1294 stran). Česká divadelní encyklopedie. ISBN 978-80-200-2467-1.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.