Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ludwig Czech

Ludwig Czech

Rakousko-uherský a později československý advokát a sociálnědemokratický politik, poslanec Národního shromáždění ČSR a opakovaně ministr v prvorepublikových vládách. Zastánce německo-české spolupráce v rámci Československa. Pro svůj židovský původ byl vězněn v Terezíně.


Ludwig Czech Autor: Neznámý – http://www.cssdbojkovice.wbs.cz/Osobnosti-Socialni-demokracie.html, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25946257
Podrobné informace

*14. 2. 1870 Lvov (dnešní Ukrajina) – 20. 8. 1942 Terezín

Ludwig Czech (čti čech) se narodil do židovské rodiny železničního úředníka ve Lvově, který tehdy byl hlavním městem Haličského království, jež bylo součástí Rakousko-Uherska. Ve Vídni vystudoval práva, krátce působil jako advokát v Curychu, kde složil advokátské zkoušky. Usadil se natrvalo v Brně a věnoval se advokátní praxi.

Již před rokem 1918 vstoupil do politiky a byl představitelem moravské zemské organizace sociálně demokratické strany. Stal se brněnským zastupitelem a v roce 1920 poslancem československého parlamentu za Německou sociálně demokratickou dělnickou stranu v ČSR. Poslanecký mandát obhájil i v letech 1925, 1929 a 1935 a v letech 1920–1925 zastával funkci místopředsedy poslanecké sněmovny. Ve 20. a 30. letech prosazoval aktivistickou politiku vůči československému státu a hledání spravedlivého postavení německého obyvatelstva v jeho rámci. V roce 1920 byl zvolen předsedou Německé sociálně demokratické dělnické strany v ČSR, v roce 1938 jej v čele strany vystřídal Wenzel Jaksch.

V roce 1929 se stal Czech ministrem sociální péče. V době hospodářské krize se zasadil o státní příspěvek pro nezaměstnané na stravování (česky se těmto příspěvkům říkalo „žebračenky“ a německy dvojsmyslně „Czechkarten“). Od roku 1935 byl ministrem veřejných prací a v letech 1935–1938 ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. V době protektorátu Čechy a Morava byl za své politické názory i kvůli svému židovskému původu pronásledován a v březnu 1942 uvězněn v koncentračním táboře v Terezíně. Tam po krátké době dvaasedmdesátiletý politik zemřel.

Ludwig Czech byl přesvědčeným politikem česko-německého porozumění. Zvláště po nástupu nacistů k moci v Německu si uvědomoval, jaký význam má pro české Němce existence demokratického Československa. Odmítal jakoukoli spolupráci s henleinovci a všemožně podporoval protifašistickou emigraci z Německa a Rakouska. Ve svých ministerských funkcích prokázal hluboké znalosti a širokou iniciativu v sociální politice. Byl jedním z nejlepších ministrů zdravotnictví, které kdy Československo a Česko mělo. Řečeno slovy historika Ladislava Niklíčka: „Zdravotnický resort řídil na základě sociálně lékařských analýz jak zdravotního stavu československé populace, tak kritických rozborů tehdejšího systému péče o zdraví obyvatelstva. Byl ministrem nejenom zdravotníků, ale především zdravotnictví, což u nás nebylo vždy zcela obvyklé.“ Před rokem 1989 byl u nás Ludwig Czech téměř zapomenut. V roce 1992 mu prezident republiky Václav Havel udělil Řád T. G. Masaryka IV. třídy in memoriam.

 

 

 

 

 

Použité zdroje
CHURAŇ Milan a kol., Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Libri, Praha 1994
RANDÁK Jan a kol., Osobnosti českých dějin. Euromedia Grup – Knižní klub, Praha 2013
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nositel%C5%AF_%C5%98%C3%A1du_Tom%C3%A1%C5%A1e_Garrigua_Masaryka

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.