Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Lidice

Lidice

Malá vesnice nedaleko od Prahy, která se stala dějištěm jednoho z největších nacistických zvěrstev spáchaných na území dnešní České republiky.


Památník dětským obětem nacistů z obce Lidice. Moravice - Licence volné dílo https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidice#/media/Soubor:Memorial_lidice_children_(2007)-commons.JPG
Podrobné informace

Lidice je malá vesnice převážně zemědělského charakteru, nachází se ve Středočeském kraji přibližně 20 km od Prahy. První zmínky o obci pocházejí ze začátku 14. století. Tamější kostel sv. Martina byl třikrát zničen, poprvé za husitských válek, podruhé za třicetileté války a posléze v období druhé světové války. V roce 1713 existovala v Lidicích škola s jednoduchým ústředním topením, zřejmě jedna z prvních na českém území. V 19. století se obec z důvodu rozvoje těžby černého uhlí na tomto území zvětšila.

Po úspěšném atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha se Lidice staly obětí nacistických represí. Na základě sporné informace z dopisu, který se dostal do rukou gestapa, byly v Lidicích zatčeny rodiny Horákových a Stříbrných. 9. 6. 1942 byla obec obsazena jednotkami SS a brzy ráno 10. 6. se museli lidičtí muži shromáždit v Horákově statku a ženy a děti v místní škole. Pak bylo 173 lidických mužů postaveno před popravčí četu a zastřeleno. Popravě přihlížel pozdější říšský protektor Karl Hermann Frank. 196 lidických žen bylo později převezeno do koncentračního tábora Ravensbrück, konce války se jich nedožilo 53. Předtím uvězněné rodiny Horákových a Stříbrných byly popraveny. Většina lidických dětí byla převezena do vyhlazovacího tábora Chełmno a tam usmrcena. Pouze několik z nich bylo vybráno pro převýchovu v německých rodinách. Po válce se podařilo vypátrat jenom 17 z nich. Lidická tragédie měla 340 obětí (88 dětí, 192 mužů a 60 žen).

Samotná obec byla srovnána se zemí – budovy byly nacisty vypáleny a suť odvezena, hmotné statky zabaveny, zničen byl hřbitov, kromě jediného byly vykáceny všechny stromy, zasypán byl rybník. Jméno Lidice bylo vymazáno z map.

Lidice se staly symbolem nacistických zvěrstev a jejich tragédie měla široký ohlas v zahraničí. Tak bylo postaráno o to, aby se i přes snahu nacistů na Lidice nezapomnělo. Po skončení druhé světové války byly Lidice obnoveny, ale z pietních důvodů ne na stejném místě, kde původně stály. Tam dnes stojí muzeum připomínající vyhlazení této obce a památník se sochami 82 zavražděných lidických dětí.

Použité zdroje
Památník Lidice [online]. Památník Lidice: ©2012 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: http://www.lidice-memorial.cz/
STEHLÍK, Eduard. Lež o Lidicích: Poněmčení dětí bylo eufemismem, 82 jich nacisté udusili plynem. In: Reflex.cz [online]. 10. 6. 2018 [cit. 4. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/historie/79951/lez-o-lidicich-ponemceni-deti-bylo-eufemismem-82-jich-naciste-udusili-plynem.html
STEHLÍK, Eduard. Lidice. Příběh české vsi. Praha: Kejřová Jitka - V Ráji, 2004, 136 stran. ISBN 80-86758-13-3
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Lidice [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidice

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.