Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ležáky

Ležáky

Pietní areál postavený podle projektu architekta Ladislava Žáka. Vznikl na místě osady vypálené nacisty. Představuje výjimečný příklad krajinářského díla v moderním pojetí s pomníky na místě zničených domů.


Ležáky – Autor: Václav Hájek, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le%C5%BE%C3%A1ky_II.JPG
Podrobné informace

vznik areálu 1947

 

Ležáky byly osadou v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. V červnu 1942 byla v Ležákách nalezena ukrývaná vysílačka, která patřila parašutistům ze skupiny Silver A, která se podílela na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 24. 6. 1942 byla osada vypálena a obyvatelé byli zavražděni. Zničení osady se odehrálo dva týdny po demonstrativním vyhlazení vesnice Lidice. Dospělí obyvatelé byli zastřeleni v nedalekém lomu, děti byly odvezeny na okupované území Polska a zavražděny v plynové komoře. Přežily pouze dvě dívky uznané za „vhodné k poněmčení“ a předané na převýchovu do německých rodin. Pietní území v Ležákách prohlásila v roce 1978 a opětovně roku 1995 vláda za národní kulturní památku. Od roku 2008 je území Ležáků spravováno organizací Památník Lidice.

Po skončení války bylo území obce Ležáky označeno jako pietní místo a byl zde vytvořen jednoduchý památník, kříž vztyčený na kopci Zárubka. V letech 1946–1947 byl architektem Ladislavem Žákem předložen moderně pojatý návrh krajinné úpravy, ve kterém byly architektonické objekty harmonicky propojeny s přírodou. Základním motivem všech pomníků se stal kříž. Samotné památníky zavražděných rodin architekt ztvárnil jako tzv. hrobodomy, symbolizované půdorysy původních staveb s vyznačenými kamennými obrysy v terénu. Součástí areálu jsou rovněž pomníky osob spojených s touto událostí. Všechny objekty byly provedeny v jednotném stylu ve tvaru žulové stély se vzdušným křížem. Celý komplex zahrnuje 15 jednotlivých pomníků a 9 hrobodomů. Žákův návrh byl realizován pouze částečně, kolem kříže na kopci Zárubka Žák plánoval ještě kapli, k její výstavbě však nikdy nedošlo. Součástí pietně upravené krajiny je rovněž novější budova památníku a muzea z let 1966–1971 od architekta Lubomíra Drimla.

Použité zdroje
DOLEŽALOVÁ, Jarmila, st. et al. Ležáky známé i neznámé. První vydání. Včelákov: Jarmila Doležalová - RONADO, 2016. 40 stran. ISBN 978-80-906356-0-9.
ŤOPEK, František. Ležáky. 2., upr. vyd. Praha: Svaz protifašistických bojovníků, 1968. 98, [iii] s., [24] s. obr. příl.
http://www.lezaky-memorial.cz/pamatnik/pietni-uzemi/
https://pamatkovykatalog.cz/budova-pamatniku-18166407
https://pamatkovykatalog.cz/pamatnik-a-pietni-uzemi-lezaku-12786934

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.