Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Labská přehrada

Labská přehrada

Nejvýše položená přehrada na toku řeky Labe.


ČTK/Kalousek Rostislav
Podrobné informace

Labská přehrada byla dříve známá pod jménem Krausovy Boudy. Nachází se v severních Čechách na jižním okraji Špindlerova Mlýna. Její stavba byla zahájena roku 1910, dokončena byla až v průběhu první světové války v roce 1916. Přehrada je součástí systému ochranných nádrží, jehož výstavbu si vynutily katastrofální povodně v letech 1888, 1890 a 1897.

Labská přehrada byla postavena podle projektu Technického oddělení pro úpravu řek vedeného Josefem Plickou. Délka hráze činí 154 m a výška 41 m. Ihned po uvedení vodního díla do provozu se začaly objevovat průsaky, k jejichž utěsnění došlo až v rámci generální opravy mezi lety 1966 a 1986. Poslední rekonstrukce byla provedena v letech 2006–2007, kdy byla opravena koruna hráze. Vedle zabraňování povodním plní dnes přehrada i další funkce: zajišťuje minimální průtok Labe a od roku 1994 se zde vyrábí elektrická energie. Zdejší vodní elektrárna je opatřena čtyřmi turbínami o celkovém výkonu 132 kW.

Použité zdroje
ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila a ŠÍR, Jiří. Technické památky České republiky: mosty, železnice, přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2012. 206 s. Naše země. ISBN 978-80-7346-141-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.