Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Labská elektrárna v Hradci Králové

Labská elektrárna v Hradci Králové

Technická památka postavená v secesním slohu, která se nachází nedaleko historického centra Hradce Králové.


ČTK/Taneček David
Podrobné informace

Labská elektrárna je jednou z nejvýznamnějších technických památek Hradce Králové. Nachází se nedaleko historického centra města na někdejším jezu Hučák, podle kterého také získala přezdívku. Historie elektrárny se začala psát v roce 1907, kdy byly plánovány regulační zásahy na řekách Labe a Orlice s cílem ochránit přilehlé oblasti před častými povodněmi. Stavba byla zahájena o dva roky později a do provozu byla elektrárna uvedena už roku 1912.Navzdory tomu, že už v roce 1912 vyráběla elektřinu, pokračovala výstavba budovy proměnlivým tempem až do roku 1930.

Autorem zdobné secesní budovy elektrárny je architekt František Sander. Ten se spolu s Karlem Novákem podílel také na projektu příslušejícího betonového mostu se segmentovým jezem. Elektrárna měla původně tři trojstupňové Francisovy turbíny s celkovým výkonem 618 kW, které byly v roce 1925 nahrazeny jednostupňovými turbínami s celkovým výkonem 820 kW. Ty jsou stále v provozu i s původními generátory.

Labská elektrárna představuje jeden z nejozdobnějších příkladů technické architektury vzniklé před první světovou válkou na našem území. V 90. letech prošla dvěma zásadními rekonstrukcemi, přičemž zvláštní pozornost byla věnována zachování jejího původního vzhledu. Během druhé rekonstrukce bylo na fasádě instalováno 139 světel zdůrazňujících krásu budovy. Dnes je elektrárna prohlášena za technickou památku, zájemci ji mohou navštívit a prohlédnout si nejen interiér, ale seznámit se i se způsobem výroby elektřiny.

Použité zdroje
ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila a ŠÍR, Jiří. Technické památky České republiky: mosty, železnice, přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2012. 206 s. Naše země. ISBN 978-80-7346-141-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.