Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Labe

Labe

Jedna z největších řek a vodních cest České republiky a Evropy.


Podrobné informace

Řeka Labe pramení na Labské louce v Krkonošském národním parku. Pod Labskou boudou klesá 45 m vysokým Labským vodopádem. Z celkové délky 1 154 km protéká Českou republikou v úseku dlouhém 370 km. Labe odvodňuje více než 60 % území ČR. Hlavními přítoky u nás jsou Orlice, Jizera, Vltava a Ohře. Největším přítokem je Vltava, která ústí do Labe u Mělníka. I přesto, že zde má Labe nižší průtok a je od svého pramene kratší, nepovažuje se za přítok Vltavy. Nedaleko Děčína v Hřensku vtéká Labe do Německa, kde pak u Hamburku ústí do Severního moře. Název Labe je slovanskou obměnou jména, které pochází z germánského Albí, což znamenalo „bílá“. Podoba Labe je známa již z Kosmovy kroniky (i když až do 17. století bylo jméno ženského rodu).

Na Labi se nachází tři vodní nádrže. Nedaleko Špindlerova Mlýna od roku 1916 Labská nádrž, u Dvora Králové nad Labem v roce 1919 byla v pseudogotickém stylu zbudována vodní nádrž Les Království a v roce 1936 byla na okraji Ústí nad Labem vybudována Střekovská přehrada. Poslední dvě přehrady jsou využívány k výrobě elektřiny. Údolím Labe vede železniční trať a silnice do Německa, které nabízejí na labský kaňon krásný pohled. Labe je jedinou českou spojnicí s mořem, vodní cesta Střední Labe začíná od zdymadla Pardubice. Pro vodáky je nejatraktivnějším úsekem horní Labe pod Vrchlabím až do Hostinného. Zde je koryto řeky 10 až 20 m široké, kamenité a s přírodními prahy. Podél českého toku Labe je několik chráněných území, např. Krkonošský národní park, Národní park České Švýcarsko či CHKO Labské pískovce. V důsledku výrazného zlepšení čistoty vody se do Labe po dlouhé době vrátil např. losos atlantský, bobr evropský a jiná vzácná fauna.

Použité zdroje
Kovařík, P. Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska. Praha: Nakl. Lidové noviny, 1998. 261 s.
Němec, J., 2006. Voda v České republice. Praha, Consult.
Šmilauer, V. O jménech našich řek. Naše řeč. 1946, roč. 30, čís. 9-10, s. 161-164. Dostupné online: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3983

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.