Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
LGBTQIA+ tisk v České republice

LGBTQIA+ tisk v České republice

Časopisy tematicky zaměřené na komunitu LGBTQIA+. První tiskoviny tohoto druhu na území České republiky se datují do 30. let 20. století. Po roce 1989 často sloužily jako publikační platforma různých spolků.


Podrobné informace

Prvním časopisem zaměřeným na homosexuální čtenáře na území dnešní České republiky byl Hlas sexuální menšiny z roku 1931. Jeho cílem byla agitace za zrušení zákona o trestnosti homosexuality. V roce 1932 pak vznikl Nový hlas. I toto periodikum však po několika letech zaniklo. Z konce 30. let 20. století jsou
doloženy ještě dva pokusy o obnovení publikace, v roce 1936 pod názvem Hlas. List pro sexuální menšiny, následně v roce 1938 pod titulem Hlas přírody. Ve 30. letech byl i v Brně zaznamenán pokus o tisk zaměřený na homosexuální čtenáře, v roce 1932 vyšlo první a nejspíše jediné číslo časopisu Kamarád.

Poté po celá desetiletí nevzniklo žádné periodikum věnované této tematice. Změna přišla koncem 80. let, kdy vydal svůj časopis pro homosexuály Socioterapeutický klub Lambda. Následně vydalo občanské sdružení SOHO v roce 1991 SOHO revue zaměřenou jak na homosexuální čtenáře, tak na heterosexuální většinu s cílem informovat širší veřejnost a zároveň bojovat s předsudky. V roce 1993 časopis získal dotaci Národního centra podpory zdraví a jeho šéfredaktorem se stal aktivista Jiří Hromada. V roce 1993 aktivistky lesbického L-klubu vytvořily vlastní spolek a vydávaly svoje periodikum Promluv. Kromě palčivých témat jako feminismus či lesbické mateřství zde vznikl široký prostor pro umění, literaturu či poezii. V roce 1998 byl do tohoto listu začleněn i jiný lesbický časopis vycházející dosud pod názvem Alia. V roce 1999 vzniklo kulturně-lifestylové Gayčko určené hlavně mužům. V letech 1993–2011 vydával svůj časopis L+G Logos křesťanský spolek Logos. V roce 1999 vyšlo také osm čísel lesbiského časopisu Incognito?. Organizace TransForum měla krátce svoje Téčko, jehož tři čísla vyšla na přelomu let 1998 a 1999.

Přesun médií do internetového prostoru poznamenal i tisk zaměřený na komunitu LGBTQIA+. V současné době v Česku vychází lifestylové LUI určené pro muže. Problematika LGBTQIA+ stále častěji proniká zejména do veřejnoprávních médií (týdeník Českého rozhlasu 1 Bona Dea, který se vysílal se do roku 2006; pravidelné magazíny České televize LeGaTo a Q).

Použité zdroje
Fanel, Jiří, Gay historie. Praha: Dauphin, 2000.
Seidl, Jan a kol., Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. Brno: Host, 2012.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.