Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Krematoria v české architektuře

Krematoria v české architektuře

Stavby vznikající od konce 19. století a umožňující provedení kremace. Tato zařízení získala na českém území velkou podporu a kremace se tak stala běžným způsobem pohřbívání.


Krematorium a kolumbárium, Ústřední hřbitov Brno. Architekt Ernst Wiesner. - Autor: ČTK/Šálek Václav.
Podrobné informace

Krematoria jsou zařízení, kde se provádí pohřeb žehem. Součástí staveb je rovněž obřadní síň, kde probíhá rozloučení pozůstalých se zemřelým. Tradiční pohřbívání na hřbitovech se v Evropě začalo ve druhé polovině 19. století postupně měnit, vznikala hnutí za kremaci a první spolky podporující pohřeb žehem. Měnil se i samotný vztah ke smrti. Stále více lidí umíralo v nemocničním prostředí, a tak se postupně vytrácela důvěrnost posledních okamžiků života. Reformu pohřbívání bylo rovněž zapotřebí provést vzhledem k rychlému růstu hřbitovů a jejich nevyhovujícím hygienickým požadavkům.

Specializovaná místa, krematoria, začala vznikat v Itálii od 70. let 19. století. V roce 1899 byla založena česká Společnost pro spalování mrtvol, později se k ní přidal spolek Krematorium. Zákon povolující pohřbívání žehem vstoupil v platnost rok po vyhlášení Československé republiky (1919). Tento způsob pohřbívání se na českém území velmi rychle rozšířil. V současné době je v Česku téměř 75 % pohřbů prováděno žehem.

Historicky první krematorium, které začalo fungovat na českém území, vzniklo v Liberci. Dokončeno bylo roku 1918, tedy ještě před přijetím zákona, který oficiálně provádění pohřbu žehem umožňoval. Následně byla vybudována krematoria v Praze na Olšanech (1921), v Pardubicích (1923), Nymburce a Mostě (obě roku 1924) a v dalších městech. V letech 1919–1938 bylo na českém území vybudováno celkem 12 krematorií. Pozoruhodnou a architektonicky zajímavě řešenou stavbou je vedle pardubického krematoria od Pavla Janáka rovněž krematorium v Brně od architekta Ernsta Wiesnera (1929) – stavba připomíná stylizovaný kostel s ostrými pylony. Architekt se nechal inspirovat starými vzory pohřebních staveb, například egyptskými pyramidami a hrobkami a starými křesťanskými kostely. Jednoduchá forma v duchu nadcházejícího funkcionalismu však působí díky využití kombinací materiálů (cihla, kámen, mramor, omítka a sklo) expresivně. Tato budova se stala příkladem nadčasové architektury, která vyčnívá z řad běžných modernistických staveb.

Použité zdroje
PEŠLOVÁ, Jana. Pohřeb v průběhu staletí. [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-01-10]. Dostupné z: . Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.
http://www.pohrebiste.cz/stranky/archiv/dokument/55/kremat.htm

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.