Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Krásná jizba

Krásná jizba

České uměleckořemeslné sdružení fungující v oblasti bytové kultury, jehož cílem byl prodej esteticky hodnotných bytových doplňků a propagace moderního funkcionalistického designu.


Výstava Krásné jizby v UPM. UPM.
Podrobné informace

Krásná jizba (1927–1948) byla československá instituce v oblasti bytové kultury a designu první poloviny 20. století. Byla rovněž proslulá produkčními, prodejními, výstavními a poradenskými aktivitami. Založena byla v roce 1927 jako pobočka nakladatelství Družstevní práce s cílem distribuovat kvalitní průmyslově vyráběný design za přijatelnou cenu. Poměrně záhy se profilovala jako sdružení usilující o kultivaci bytové kultury. Významně k tomu přispěla i svými časopisy Žijeme a Panorama s produktovými fotografiemi Josefa Sudka, které propagovaly moderní životní styl a zároveň uplatňovaly zásady funkcionalismu. Produkce Krásné jizby fungovala na bázi družstevní participace a zboží bylo zadáváno do průmyslové výroby až poté, co si jej podílníci objednali prostřednictvím nakladatelských listů nebo ve vzorkových prodejnách Krásné jizby, které se kromě Prahy v průběhu 30. let rozšířily do Brna, Hradce Králové, Plzně či Bratislavy.

Mezi nejpopulárnější výrobky družstva patřily tvarově minimalistické kávové a čajové soubory z porcelánu od Ladislava Sutnara, jež ve verzi s červenou okrajovou lemovkou používal i prezident Masaryk, nebo nápojové servisy z varného skla vyráběné sklárnou Kavalier. Žádaným zbožím byly drobné kovové předměty z korozivzdorné oceli od Bohumila Južniče a družstvo také zpopularizovalo minimalistický nábytek z ohýbaných kovových trubek vyráběného společností Thonet, sektorové knihovny Jana E. Kouly a nábytek Jana Vaňka. Nejprodávanějším artiklem však byly bytové textilie a koberce s abstraktními vzory v živých barvách z ateliéru textilního návrháře Antonína Kybala.

Význam Krásné jizby spočívá kromě zadávání výroby účelných a vkusných užitných předmětů v koncipování jednotného vizuálního stylu československého meziválečného designu, jenž se stal symbolem modernity první republiky. V roce 1948 byly prodejny Krásné jizby předány Ústředí lidové a umělecké výroby a došlo k ideologickému a estetickému obratu k lidovému a řemeslnému sortimentu. Název Krásná jizba však zůstal zachován jako obchodní značka až do 90. let 20. století.

 

Použité zdroje
RUPPERT, Veronika. Kvalitní, jednoduché a dostupné. Design z prvorepublikové Krásné jizby demonstroval nový život a etiku. In. wave.rozhlas.cz [online]. 4. 12. 2018 [cit. 20. 1. 2020]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/kvalitni-jednoduche-a-dostupne-design-z-prvorepublikove-krasne-jizby-7697100.
VANĚK, Martin. Dosud krásná Krásná jizba. In. Artalk.cz [online]. 7. 11. 2018 [cit. 20. 1. 2020]. Dostupné z: https://artalk.cz/2018/11/07/dosud-krasna-krasna-jizba/.
VLČKOVÁ, Lucie, ed. a HEKRDLOVÁ, Alice, ed. Krásná jizba DP 1927-1948: design pro demokracii. V Praze: Uměleckoprůmyslové museum, [2019]. 423 stran. ISBN 978-80-7101-180-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.