Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Kostnice Sedlec u Kutné Hory

Kostnice Sedlec u Kutné Hory

Unikátní hřbitovní kaple s interiérem vyzdobeným lidskými kostmi. Umělecky výjimečný typ tzv. ossuaria, sakrální stavby pro ukládání kostěných pozůstatků. Jeden z ojedinělých architektonických projektů barokní gotiky stavitele Santiniho.


Kostnice Sedlec. Autor: Marcin Szala, Licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostnice_Sedlec.JPG
Podrobné informace

Hřbitovní kaple Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory patří dobou svého vzniku v roce 1330 k příkladům českého gotického stavitelství. Její architektonická a umělecká dimenze však získala zcela jiný rozměr okolo roku 1710, kdy ji Jan Blažej Santini upravil ve stylu unikátní barokní gotiky. Tento styl představuje jedinečnou symbiózu dvou tvarově a ornamentálně vyhraněných stylů rozdílných období a je výsledkem Santiniho pokusu o spojení dvou stavebních konceptů, které společně vytvářejí nový typ sakrálního prostoru. Je tak jedním z monumentů Santiniho nezaměnitelného rukopisu na našem území a tvoří určitý český protipól moravskému kostelu na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou. Roku 1870 zde byla z popudu řezbáře Františka Rindta zřízena kostnice. Kostěné lidské ostatky zde vytvářejí tvarově bohaté struktury interiéru. Jejich četnost a dekorativní užití s ohledem na světský kontext odkazuje případného návštěvníka k latinskému heslu Memento mori – pamatuj na smrt. Účelem dekorace je tak spíše navození mystického a náboženského prožitku. Kostnici vévodí schwarzenberský rodinný šlechtický erb, vyhotovený ve výši 1 metru se všemi heraldickými detaily z úlomků mnoha typů lidských kostí. Zde instalovaný kostěný lustr imituje benátské umění výroby křišťálových lustrů a je složen ze všech typů kostí obsažených v lidském těle. Součástí expozice v sedlecké hřbitovní kapli jsou rovněž vystavené kosterní pozůstatky obětí husitských válek, které jsou svými četnými frakturami a deformacemi dokladem brutality středověkých vojenských konfliktů. Sedlec je častou destinací turistických návštěv i díky nedalekému kutnohorskému Chrámu svaté Barbory, který je zapsán na seznam památek UNESCO. Je také oblíbeným místem konání kulturních akcí a koncertů.

Použité zdroje
KULICH, Jan. Kostnice: ossuarium. Libice nad Cidlinou: Gloriet, [2009?]. [8] s. ISBN 978-80-87216-07-1.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.