Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Jan Václav Antonín Stamic

Skladatel, houslista, pedagog a průkopník instrumentální hudby evropského klasicismu Mannheimské školy. Stamic stmelil nové výrazové skladatelské prvky, rozvinul a stabilizoval v symfonii čtyřvětou cyklickou formu (dodal taneční větu). V centru zájmu skladatele je drama a konflikt, který často zdůrazňoval  žesťovými nástroji. Zpravidla hráči těchto partů byli Češi.


https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45912120
Podrobné informace

N*17. 6. 1717 Německý Brod, dnes Havlíčkův Brod – 27. 3. 1757 Mannheim, Německo

Jan Václav Antonín Stamic (Johann Wenzel Anton Stamitz, v matrice je zapsán jako Jan Váczlav Stamitz, v cizině se podepisoval Joanny Stamitz) pocházel z rodu Stamiců ze slovinského Mariboru, odkud roku 1660 přesídlil dědeček Martin Stamic, profesí jirchář (bělokožešník), do Pardubic. Hudba byla v této rodině pěstována s velkou láskou, otec Antonín Ignác studoval hudbu u piaristů ve Slaném, byl varhaníkem v Německém Brodě, též prvním a jediným známým hudebním učitelem svého nadaného syna. Jan Václav Antonín roku 1734 nastoupil po studiích na Jezuitském gymnáziu v Jihlavě na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Do doby jeho pražského pobytu spadá vznik jeho prvních chrámových skladeb.

Zřejmě roku 1741, za vpádu bavorských vojsk do Čech, odešel do německého Mannheimu, kde se stal členem zámecké kapely. Toho času kapela dosáhla evropské pověsti a měla obrovskou podporu mladého vzdělaného falcbavorského kurfiřta Karla Theodora. Již roku 1744 dosáhl Stamic titulu dvorního houslisty. Získal pověst renomovaného skladatele, jehož symfonie, koncerty a jiné skladby se hrály s obrovským úspěchem na mnoha místech v Německu, od roku 1751 i v Paříži, kde většina jeho děl vyšla později tiskem. V 60. letech 18. století zněly Stamicovy symfonie i na české půdě. Složil kolem 175 skladeb, z toho 74 symfonií, komorní skladby, chrámové skladby aj.

Stamicův umělecký a historický význam a odkaz je dán formálními a výrazovými kvalitami jeho hudby. Stmelil nové skladatelské a výrazové prvky, rozvinul a stabilizoval v symfonii čtyřvětou cyklickou formu (dodal taneční větu). Jedinečný výraz svých děl založil na dynamických a rytmických kontrastech, na svěží melodice. Tyto vlastnosti byly určující pro nový styl, kde je již v centru skladatelova zájmu dramatický konflikt, který často zdůrazňoval v instrumentaci žesťovými nastroji, pro tyto party zpravidla zval hráče z Čech.

Stamic je prvním a hlavním zakladatelem Mannheimské školy, která připravovala nástup klasicismu. Jeho hudbu obdivovali Joseph Haydn a Wolfgang Amadeus Mozart. O posledních letech Stamicova života se ví poměrně málo, zemřel mlád v Mannheimu.

 

Použité zdroje
HANUŠ, Miroslav. Český muzikant Jan Václav Stamic (1717–1757): vzpomínková studie k výročí narození a úmrtí. Východočeské muzeum a Historický klub, Pardubice,1997

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.