Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
František Dvorník

František Dvorník

Český katolický kněz a historik moravského původu, nejvýznamnější český byzantolog světového jména působící převážně v USA.


Podrobné informace

*14. 8. 1893 Chomýž – 4. 11. 1975 Chomýž

 

František Dvorník, rodák z malé vesnice Chomýž, ležící zhruba 5 kilometrů od Bystřice pod Hostýnem, vystudoval kroměřížské gymnázium a olomouckou teologickou fakultu. V Olomouci byl v roce 1916 vysvěcen na kněze a krátce vykonával kněžskou službu v Bílovci a ve Vítkově. Odešel studovat do Prahy a Paříže, kde v roce 1926 na Sorbonně získal doktorát z filozofie. V Praze se habilitoval a v roce 1928 se stal profesorem církevních dějin na pražské teologické fakultě. Stal se jedním ze zakladatelů Slovanského ústavu České akademie věd a umění v Praze, stál i u zrodu časopisu Byzantinoslavica, do kterého přispíval po celý svůj život. Za druhé světové války František Dvorník přednášel v Paříži a odtud odešel do USA. Zde se stal v roce 1948 profesorem byzantologie na Dumbarton Oaks Center na Harvardově univerzitě. Působil zde až do roku 1965. Dvorník žil trvale v USA, ale pravidelně zajížděl do své rodné vlasti. Při jedné ze svých návštěv v rodné Chomýži v roce 1975 zemřel. Pohřben byl v rodinné hrobce v Bílavsku pod Hostýnem.

František Dvorník vstoupil do širšího povědomí odborné veřejnosti především svými pracemi o patriarchovi Fotiovi. Je i autorem prací Byzantské misie u Slovanů, Cyrilomethodějské legendy s byzantského hlediska, Cyrillus und Methodius, Fotiovo schizma: historie a legenda, Se znamením kříže, Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem, věnoval se i životu sv. Václava a sv. Vojtěcha. Jeho studie vyšly v češtině, polštině, francouzštině, angličtině a němčině.

Msgre. prof. ThDr. František Dvorník je světově uznáván jako jeden z předních byzantologů 20. století, do dějin české byzantologie se trvale zapsal jako nejvýznamnější osobnost tohoto oboru vůbec. Díky svému zahraničnímu působení je ale dnes spíš znám ve světě než ve své vlasti, přestože patřil k zakladatelům pražského Slovanského ústavu. Do povědomí se vedle svých vědeckých a pedagogických aktivit zapsal i svým veřejným působením. V roce 1992 jej prezident republiky vyznamenal in memoriam Řádem T. G. Masaryka III. třídy.

Použité zdroje
TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : I. díl : A-J. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999
ČERVINKA, Arnošt. Významné osobnosti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Kroměříž: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, 2007

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Dvorn%C3%ADk

Viz také zde: http://www.vedakolemnas.cz/miranda2/m2/sys/galerie-download/VKN_46_web.pdf?0.3991509119514376

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.