Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění (FAMU)

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění (FAMU)

Nejstarší česká vysoká škola se zaměřením na filmovou a televizní tvorbu; patří zároveň k pěti nejstarším filmovým fakultám na světě.


Budova FAMU v Praze. Autor: ČTK/Krumphanzl Michal
Podrobné informace

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění (zkráceně FAMU) byla založena v Praze v listopadu 1946, pouze rok po vydání dekretu československého prezidenta Edvarda Beneše zakládajícího Akademii múzických umění v Praze (27. října 1945). Stala se tak v pořadí pátou filmovou vysokou školou na světě – po vysokých školách stejného zaměření založených v Moskvě, Berlíně, Římě a Paříži. Stejně jako Hudební a taneční fakulta (HAMU) a Divadelní fakulta (DAMU) je součástí Akademie múzických umění (AMU). Vznikla na základě koncepce sestavené režiséry Otakarem Vávrou a Jindřichem Honzlem a zpočátku se na ní vyučovaly obory režie, dramaturgie a filmový obraz, k nimž v roce 1950 přibyly další specializace, jako například produkce a filmová věda. Zpočátku byla struktura studia inspirována Sovětským státním institutem kinematografie v Moskvě. Mezi pedagogy FAMU byly významné filmové osobnosti jako Elmar Klos či Otakar Vávra, pod jejichž vedením studovaly přední osobnosti tzv. nové vlny českého filmu. Patřili k nim např. Miloš Forman, Věra Chytilová, Jiří Menzel či Evald Schorm a další tvůrci, kteří přinesli české kinematografii světové renomé. Umělecký perfekcionismus, tvůrčí duch a vysoká erudovanost ve spojení s otevřeností a diskusní atmosférou na FAMU v 60. letech 20. století vynesly FAMU mezi nejkvalitnější filmové školy na světě. Na tuto tradici navázala po roce 1990 řada vyučujících – např. Jiří Menzel, Olga Sommerová, Helena Třeštíková, Věra Chytilová, Jan Němec, Jaromil Jireš, Dušan Klein, Jan Špáta, Břetislav Pojar, Drahomíra Vihanová a další.

V současnosti FAMU sestává z celkem jedenácti kateder se zaměřením na režii, dokumentární tvorbu, kameru, střihovou vědu, uměleckou fotografii, zvukovou tvorbu, animovanou tvorbu, scenáristiku a dramaturgii, produkci, patří k nim také Centrum audiovizuálních studií a mezinárodní FAMU International.

Použité zdroje
Filmová a televizní fakulta FAMU [online]. © FAMU 2019 [cit. 15. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.famu.cz/cs/
Historie, úspěchy a ocenění. In: Akademie múzických umění v Praze [online]. © AMU 2020 [cit. 15. 9. 2019]. Dostupné z:
https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/historie-uspechy-a-oceneni/
PTÁČEK, Luboš, ed. et al. Panorama českého filmu. Vyd. 1. Olomouc: Rubico, 2000. 514 s. ISBN 80-85839-54-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.