Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ententýky

Ententýky

Jedno z nejrozšířenějších českých rozpočítadel, které zná téměř každé české dítě. Narážky na něj se objevují také v běžném rozhovoru dospělých.


Autor: Josef Mirovský
Podrobné informace

Slovem ententýky začíná jedna z nejběžnějších říkanek, používaná dětmi jako rozpočítadlo při rozdělování rolí ve hře. Při deklamování po slabikách se ukazuje postupně na všechny rozpočítávané. Na koho se ukáže při vyslovení poslední slabiky, je vybrán. Celé rozpočítadlo zní:

„Ententýky, dva špalíky,

čert vyletěl z elektriky,

bez klobouku, bos,

natloukl si nos!“

Někdy je rozpočítadlo prodloužené o další sloku:

„Boule byla veliká                                                  

jako celá Afrika.

Čerti pro něj plakali,

hrobeček mu kopali.

A ten jeden neplakal,

protože se pokakal.“

 

Slovo ententýky se také vyskytuje v běžné komunikaci jako součást ustáleného spojení „udělat si ententýky“, připomínajícího ve zkratce kontext rozpočítadla a naznačujícího nejistotu a náhodnost nějakého rozhodnutí. Spojení se používá zvláště v situacích, kdy je potřeba vybrat ze skupiny jednotlivce pro vykonání úkolu, který nikdo nechce dobrovolně udělat.

Použité zdroje
ČERMÁK, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4, Výrazy větné. 1. vyd. Praha: Leda, 2009. 1267 s. ISBN 978-80-7335-215-8.
ZAPLETAL, Miloš. Špalíček her: pro čtenáře od 12 let. 1. vyd. Praha: Albatros, 1988. 357 s.
ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi. Vyd. 2., v nakl. Leprez 1. Praha: Leprez, 1998. 573 s. ISBN 80-86061-13-2.
Rozpočítadla. In: Metodický portál RVP.cz [online] [cit. 6. 5. 2020]. Dostupné z: https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Rozpo%C4%8D%C3%ADtadla

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.