Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Endemity Vysokých Sudet

Endemity Vysokých Sudet

Organismy vyskytující se v horách na severu České republiky. Vysoké Sudety (známé také pod názvem Krkonošsko-jesenická subprovincie) zahrnují pohoří Krkonoše, Hrubý Jeseník a Králický Sněžník a jsou oblastí České republiky s nejvyšším počtem endemických taxonů. Ty patří ke glaciálním reliktům.


Jeřábu sudetský (Sorbus sudetica). Autor: Karelj - Aisano, licence CC BY-SA 3.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%99%C3%A1b_sudetsk%C3%BD#/media/Soubor:Sorbus_sudetica_Prague_2012_2.jpg
Podrobné informace

Pohoří Vysokých Sudet, k nimž patří Krkonoše, Hrubý Jeseník a Králický Sněžník nejsou, jen nejvyšším horstvem České republiky, ale také místem s největším množstvím endemických druhů v tomto státě. Může za to jejich studené podnebí, ve kterém se zachovalo velké množství glaciálních reliktů, taxonů, které jsou pozůstatkem poslední doby ledové. Velká část zdejších rostlinných endemitů vznikla hybridogenezí. Nejrozšířenější skupinou endemitů této oblasti jsou jestřábníky (Hieracium), vyskytuje se jich zde kolem 20 druhů, nejvíce v Krkonoších. 

Krkonoše jsou oblastí s největším počtem endemitů v České republice. Rostou zde endemické druhy jeřáb sudetský (Sorbus sudetica), kuřička krkonošská (Minuartia corcontica), ostřice krkonošská (Carex derelicta), zvonek český (Campanula bohemica), svízel sudetský (Galium sudeticum), světlík krkonošský (Eufrasia corcontica), pampeliška krkonošská (Taraxacum alpestre) a mnoho jedinečných poddruhů šířeji rozšířených rostlin. Některé z nich zasahují i na polskou stranu Krkonoš, ve které se naopak vyskytuje několik endemitů, které nebyly zaznamenány na území České republiky. Z živočichů zde žije jako na jediném místě jepice krkonošská (Rhithrogena corcontica). Některé endemity jsou relativně široce rozšířeny po velké části pohoří, jiné rostou jen na jedné malé lokalitě.

Mezi endemity Hrubého Jeseníku patří zvonek jesenický (Campanula gelida) a lipnice jesenická (Poa riphaea), oba rostoucí jenom na lokalitě Petrových kamenů. Mezi endemické jesenické poddruhy patří hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus carthusianorum sudeticus), jitrocel černavý sudetský (Plantago atrata sudetica), krasovlas Biebersteinův sudetský (Carlina biebersteini sudetica) a dva poddruhy motýlů, okáč menší sudetský (Erebia sudetica sudetica) a okáč horský slezský (Erebia epiphron silesiana).

Králický Sněžník má jeden endemický druh, jestřábník sněžnický (Hieracium nivimontis).

Použité zdroje
Czech Republic (Czechia) [online]. Living National Treasures: © 2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: http://lntreasures.com/czech.html
GERŽA, Michal. Endemismus v České republice. Ochrana přírody. 2009, 2/2009, 12-15. ISSN 2453-8183.
GERŽA, Michal. Endemismus v České republice II. Ochrana přírody. 2009. 3/2009, 22-25. ISSN 2453-8183.
GRULICH, Vít. Kde rostou naše endemity [online]. Pelhřimov: Přírodovědecká společnost, Český Brod. 2014 [cit. 4. 9. 2020]. Dostupné z: https://botany.cz/foto3/endemity-tisk-nahled.pdf
SUDA, Jan, KAPLAN, Zdeněk. Rostlinný endemismus a endemity české květeny. Živa. 2012, 4/2012, 168. ISSN 0044-4812.
Správa Krkonošského národního parku [online]. Správa Krkonošského národního parku: ©2010 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.krnap.cz/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.