Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Endemity Čech

Endemity Čech

Organismy, které se přirozeně vyskytují jen na území Česka, případně zasahující svým výskytem do přilehlých oblastí Moravy. Mnoho českých endemitů patří ke glaciálním reliktům a má hybridní původ.


Zvonek jemný (Campanula gentilis) Autor: Petr Filippov - Aisano, licence CC BY-SA 3.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvonek_jemn%C3%BD#/media/Soubor:Campanula_gentilis1.JPG
Podrobné informace

Endemity Čech zahrnují velké množství taxonů rostlin i živočichů.

Mezi více rozšířené rostlinné endemity Čech patří zvonek jemný (Campanula gentilis), kromě Česka jej lze nalézt i v přilehlých oblastech Bavorska. Vzácnějšími endemity Čech jsou rostlinné druhy, jako jsou pampeliška česká (Taraxacum bohemicum), pampeliška domácí (Taraxacum indigenum), popelky Taraxacum sparsum a Taraxacum clandestinum, orchidej prstnatec český (Dactylorhiza bohemica), kuřička hadcová (Minuartia smejkalii), rožec kuřičkolistý (Cerastium arsinofolium), dvouhrotec prodloužený (Dicranium elongatum) a několik druhů ostružiníků: ostružiník kokořínský (Rubus vratnensis), ostružiník Holubův (R. josholubii), zasahující svým výskytem také do Polska, ostružiník český (R. bohemiicola), ostružiník středočeský (R. centrobohemicus) a ostružiník brdský (R. brdensis).

Česko je dále známé velkým počtem hybridogenních druhů jeřábů: jeřáb český (Sorbus bohemica), jeřáb labský (S. albensis), jeřáb milský (S. milensis), jeřáb soutěskový (S. portae-bohemica), jeřáb krasový (S. eximia), jeřáb manětínský (S. rhodanthera), jeřáb barrandienský (S. barrandienica) a jeřáb džbánský (S. gemella). Nejvíc českých endemitů se nachází v pohořích Vysokých Sudet, kterým se věnuje samostatné heslo. Na endemické taxony je také bohatá oblast Šumavy, roste zde zvonečník černý (Phyteuma nigrum) a několik unikátních poddruhů dalších rostlin. Z hub je v Čechách endemická lysohlávka česká (Psylocibe bohemica).

Z živočišných endemitů Česka jsou téměř všechny zastoupeni bezobratlými. Patří sem měkkýši Arion vejdorskyi a vřetenka lesklá (Bulgarica nitidosa), pavouci skálovka česká (Haplodrassus bohemicus) a pavoučenka Millerova (Entelecara obscura), krascovitý brouk váleček pestrý (Cylindromorphus bohemicus) a chvostoskok Folsomia mofettophila. Jediným taxonem obratlovce endemickým na území České republiky je podruh myšice malooká Cimrmanova (Apodemus uralensis cimrmani) ze severozápadních Čech, pojmenovaný na počest fiktivní postavy Járy Cimrmana. Kromě vyjmenovaných taxonů se na území České republiky vyskytuje také několik unikátních poddruhů více rozšířených druhů.

Použité zdroje
Czech Republic (Czechia) [online]. Living National Treasures: © 2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: http://lntreasures.com/czech.html
GERŽA, Michal. Endemismus v České republice. Ochrana přírody. 2009, 2/2009, 12-15. ISSN 2453-8183.
GERŽA, Michal. Endemismus v České republice II. Ochrana přírody. 2009. 3/2009, 22-25. ISSN 2453-8183.
GRULICH, Vít. Kde rostou naše endemity [online]. Pelhřimov: Přírodovědecká společnost, Český Brod. 2014 [cit. 4. 9. 2020]. Dostupné z: https://botany.cz/foto3/endemity-tisk-nahled.pdf
KNITLOVÁ, Markéta, HORÁČEK, Ivan. Late Pleistocene-Holocene paleobiogeography of the genus Apodemus in Central Europe. Plos one, 2017, 12(3), e0173668. ISSN 1544-9173.
SUDA, Jan, KAPLAN, Zdeněk. Rostlinný endemismus a endemity české květeny. Živa. 2012, 4/2012, 168. ISSN 0044-4812.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.