Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Dá sa

Dá sa

Hláška pocházející z vtipu o nekvalitním moravském víně určeném pro Prahu. Užívá se jako hodnocení něčeho, co možná není ideální, ale stále je to přijatelné.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Dá sa je nářeční varianta slovesa dát se (užívané jen ve třetí osobě jednotného čísla: dá se), která vyjadřuje, že je něco možné nebo proveditelné. Obvykle za ním následuje sloveso v infinitivu, např. To se dá opravit.

Populární vtip, že se na Moravě rozdělují druhy vína podle kvality do tří skupin – dá sa, nedá sa, dá sa Pražákovi, naráží na vinařskou tradici na Moravě (mnohem méně rozvinutou v Čechách) a často se užívá jako ilustrace pro stereotypickou jemnou rivalitu Moravanů vůči obyvatelům hlavního města. Varianta dá sa, nedá sa, dá sa svařit už nepracuje se stereotypem Pražana, který nepozná nekvalitní víno, jen ukazuje, že i nepříliš dobré víno lze využít k přípravě oblíbeného svařáku. Obě varianty se někdy vyskytují i s vyjádřeným slovesem pít: dá sa pít atd., mnohem častěji ale skutečnost, že se jedná o pití, zůstává implicitní a vyplývá jen z kontextu. Díky tomu se z tohoto vtipu stala oblíbená hláška i mimo kontext vinařství a moravských nářečí a používá se tehdy, když je něco přijatelné, proveditelné nebo není vyloženě nepříjemné.

Použité zdroje
KRBCOVÁ, Lenka. Svařené víno nemá přesná pravidla. Je to ještě víno? In: vitalia.cz [online]. 2. 2. 2012 [cit. 20. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.vitalia.cz/clanky/svarene-vino/.
TROJAK, Bogdan. Dá sa, nedá sa, dá sa Pražákům. Opravdu existuje „víno pro Pražáky“? In: rozhlas.cz [online]. 3. 5. 2015 [cit. 20. 8. 2020]. Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/da-sa-neda-sa-da-sa-prazakum-opravdu-existuje-vino-pro-prazaky-7186151.
Vinařství Baraque [online]. Vinařství Baraque: ©2020 [cit. 20. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.vinarstvibaraque.cz.
Wikislovník: Slovník s otevřeným obsahem, založený na wiki: dát se [online]. ©2020 [20. 8. 2020]. Dostupné z: https://cs.wiktionary.org/wiki/d%C3%A1t_se.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.