Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Czech Press Photo

Czech Press Photo

Prestižní česká fotografická soutěž z oboru reportážní fotografie spojená s následnou výstavou. Obdoba světové World Press Photo. Je rozdělena do sekcí foto, video a grant Prahy.


Lukáš Zeman s cenou Czech Press Photo a vítěznou fotografií. Autor: Ing. Lukáš Zeman, licence CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Czech_Press_Photo#/media/File:Luk%C3%A1%C5%A1_Zeman_s_cenou_Czech_Press_Photo_a_v%C3%ADt%C4%9Bznou_foto
Podrobné informace

Soutěž Czech Press Photo se od svého založení v roce 1995 koná každý rok. V zájmu nestrannosti posuzuje přihlášené práce nezávislá, každoročně obměňovaná odborná mezinárodní porota. U příležitosti soutěže se vždy pořádají fotografické konference na aktuální žurnalistická témata. Czech Press Photo se mohou zúčastnit čeští a slovenští fotografové s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice s pracemi, které vznikly za účelem publikování v médiích. Cílem soutěže je přinášet nezávislé a autentické svědectví o probíhajících událostech. Nad soutěží převzali záštitu primátor Prahy a ministr kultury České republiky.

Soutěží se ve dvou hlavních sekcích – foto a video. Každá sekce má několik soutěžních kategorií, pro foto je to např. Aktualita, Reportáž, Sport, ale také Každodenní život nebo Portrét a další. Hlavní cenou soutěže je titul Fotografie roku, se kterým se pojí finanční odměna 120 000 Kč, vítězové v dalších kategoriích získávají taktéž finanční ohodnocení. Zatímco v jednotlivých kategoriích porota nemusí udělit hlavní cenu, Fotografie roku musí být vyhlášena vždy. Tento titul bývá udělen fotografii, kterou porota soutěže hodnotí nejvýše z hlediska novinářských kvalit (aktuálnosti, informativnosti, výmluvnosti, pohotovosti), estetičnosti a která se věnuje závažnému tématu daného roku.

Součástí soutěže je také grant Prahy, roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města. Na doporučení mezinárodní poroty jej uděluje pražský primátor. Díky tomuto grantu vzniká obsáhlá sbírka fotografií, která reprezentativně dokumentuje změny v pražské architektuře v průběhu let.

Použité zdroje
Czech Photo [online]. ©Czech Photo 2013-2020 [cit. 6. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.czechphoto.org/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.