Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Čeština a slovenština

Čeština a slovenština

Blízkost jazyků i národů umožňuje hladkou komunikaci na základě vzájemné srozumitelnosti. Ačkoli už porozumění není tak samozřejmé jako za časů Československa v letech 1918–1992, má i dnes slovenština v českém prostředí výjimečné postavení.


By Original uploader was Robo Blazek (Pezinok, Slovakia) at sk.wikipedia - Transferred from sk.wikipedia to Commons., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1902143
Podrobné informace

Čeština a slovenština, podobně jako oba národy, mezi sebou mají velice úzký vztah. Zcela automaticky mezi Čechy a Slováky probíhá tzv. semikomunikace – tedy dorozumívání bez společného či zprostředkovatelského jazyka pouze na základě vzájemného porozumění, ne však aktivního užívání druhého jazyka. Slovenština je s češtinou geneticky blízká a navazuje na přechodové dialekty užívané na Moravě. Oproti češtině se v ní nacházejí drobné fonetické a morfologické rozdíly, např. měkčené ľ, dlouhé slabikotvorné ŕ či pro slovenštinu typické hlásky ä a ô. Chybí v ní však české ř či ě. Slovenština již také neužívá pátý pád a vykání zachovává formu množného čísla i u příčestí (vy ste boli oproti českému vy jste byl). Rozdíly se naplno projevujíí též ve slovní zásobě, mnohdy stereotypicky známé, např. fajčiťkouřit, ťavavelbloud, jindy spíše zrádné, např. pivnice by v češtině naznačovala hospodu, ale ve slovenštině označuje sklep. Mezi Čechy se též rozšířil mýtus, že se slovensky veverka řekne drevokocúr, což patrně vzniklo spíše jako recese.

Vedle podobnosti jazyků je nesporným faktorem vzájemné semikomunikace především historická provázanost obou zemí (ke všemu s hladkým průběhem rozdělení), jež umožnila bohaté institucionální i osobní styky, díky kterým si společnost na druhý jazyk přivykla. Pro ekonomickou provázanost obou zemí jsou navíc produkty zcela běžně opatřeny českými i slovenskými nápisy a jsou určeny pro oba trhy.

Dnes se hovoří o všeobecně menším porozumění u generace, která Československo nezažila, ale hojné zastoupení slovenských občanů v Česku a také společné mediální projekty, jako např. talentové soutěže, přesto návyku na druhý jazyk přispívají. Na Slovensku se také vysílá bohatá česká kinematografie či zahraniční filmy s českým dabingem a obecně se má za to, že Slováci schopnost porozumět češtině ztrácejí méně. Ve snaze přiblížit nejmladší generaci blízkost obou jazyků vznikl i česko-slovenský obrázkový slovník pro děti Jak velbloud potkal ťavu (2014).

Použité zdroje
Česká televize. Slováci rozumí češtině stále dobře. Češi už jsou na tom se slovenštinou hůř [online]. 25. 8. 2017 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2221015-slovaci-rozumi-cestine-stale-dobre-cesi-uz-jsou-na-tom-se-slovenstinou-hur.
https://cs.wiktionary.org/wiki/P%C5%99%C3%ADloha:Rozd%C3%ADln%C3%A9_lex%C3%A9my_v_%C4%8De%C5%A1tin%C4%9B_a_sloven%C5%A1tin%C4%9B
SLOBODA, Marián. Semikomunikace. In: czechency.org [online]. 1. 8. 2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/SEMIKOMUNIKACE.
VYKYPĚLOVÁ, Taťána. Slovenština. In: czechency.org [online]. 1. 8. 2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/SLOVEN%C5%A0TINA.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Drevokocúr [online]. ©2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Drevokoc%C3%BAr.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou [online]. ©2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozd%C3%ADly_mezi_%C4%8De%C5%A1tinou_a_sloven%C5%A1tinou.
ZEMAN, Jiří. Čeština a slovenština v konfrontačním pohledu. Naše řeč, ročník 91 (2008), číslo 3, s. 143-147.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.