Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Český rozhlas Vltava

Český rozhlas Vltava

Veřejnoprávní stanice patřící skupině Český rozhlas, zaměřuje se na umění, klasickou a moderní hudbu, literaturu a kulturní publicistiku.


Budova Českého rozhlasu, Vinohradská třída, Praha
Podrobné informace

Počátek Českého rozhlasu Vltava se datuje do roku 1964, kdy vznikl program tehdejšího Československého rozhlasu určený pro tzv. náročného posluchače. Samostatná a
celoplošná rozhlasová stanice s názvem Vltava zahájila vysílání 4. 9. 1972 v 8:55 charakteristickou znělkou s motivem Smetanovy symfonické básně Vltava. Původní zaměření stanice sledovalo poslání „poskytování estetických zážitků posluchačům v míře co nejbohatší, rozšiřování poznání a vzdělání socialistického člověka”. Tento cíl, v
souladu s tehdejším politickým tlakem, byl pravidelně realizován. Redakce stanice se však rozhodla vysílat i tvorbu zakázaných umělců z černé listiny komunistického režimu. Tato praxe byla možná díky spolupráci s tzv. pokrývači, kteří souhlasili s tím, že poskytnou své jméno autorům, kteří nemohli oficiálně publikovat. Stanice se stala pro tzv. náročného posluchače skutečně studnicí krásných zážitků z tvorby hudební i literarní, včetně inscenací her (původních rozhlasových i adaptovaných) a poezie. Velmi populární byla četba literárních děl na pokračování. Pořady stanice Vltava jsou dodnes uchovávány ve Zlatém fondu Československého ( později Českého) rozhlasu a jsou přístupny v jeho archívu nebo ve zvláštní edici.

Od rozdělení Československa v roce 1993 stanice Vltava patří ke skupině Českého rozhlasu, svůj program obohatila o kulturní publicistiku, mapuje současné dění v oblasti
literatury, tvorby nové generace a moderní domácí i zahraniční kultury vůbec. Charakteristické pro vysílání je též zařazení klasické a jazzové hudby. V roce 2017 Vltava pod vedením tehdejšího šéfredaktora Petra Fischera zahájila nové schéma s cílem přiblížit se výrazněji posluchačům. Stanice by měla rezonovat se současnými tématy, nejnovější hudbou, filmem, divadlem a alternativním uměním. Fischer obsadil do stálých i nových pořadů osobnosti české kultury, například skladatele Vladimíra France,
historika Martina C. Putnu, předsedu Asociace spisovatelů Václava Kahudu, hudebního publicistu Pavla Klusáka a další.

Stanice se současně zaměřuje i na mnoho mimorozhlasových aktivit, jedná se například o spolupráci s Pražským divadelním festivalem německého jazyka a s festivalem
Čtyři dny nebo o podporu Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Kromě toho redakce Vltavy vydává knihy, CD, DVD a do konce roku 2017 i časopis pro členy Klubu Vltava.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.