Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Český ráj

Český ráj

Malebné území v Pojizeří, lákající turisty velkým množstvím kulturních i přírodních památek. Nacházejí se v něm například Prachovské skály nebo známý český hrad Trosky.


Prachovské skály. Autor: Maggie Hammond - Aisano, licence CC BY-SA 2.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/Prachovsk%C3%A9_sk%C3%A1ly#/media/Soubor:Prachovske_skaly_CZ_02.jpg
Podrobné informace

Název Český ráj původně nesla oblast na Litoměřicku, dnes se tak říká území ve středním Pojizeří. Jeho část zabírá nejstarší, stejnojmenná chráněná krajinná oblast v České republice, vyhlášena v roce 1955, s rozlohou přes 180 km2.

Nachází se zde velké množství přírodních i kulturních památek. Mezi nejvýznamnější patří skalní města, tedy seskupení velkého počtu skalních formací, mimo jiné vyhledávaná horolezci – jedná se například o Hruboskalsko, Prachovské skály, Klokočské skály, Apolenu nebo o skalní zeď Suché skály. Nejvyšší horou Českého ráje je Kozákov s nadmořskou výškou 744 m. Oblast je nalezištěm několika druhů polodrahokamů a je vyhledávána paraglidisty. Pro turisty jsou s průvodcem přístupné Bozkovské dolomitové jeskyně nebo je možná návštěva mnohých velkých rybníků, jako je Žabakor nebo Komárovský rybník. Mezi místa s unikátními chráněnými ekosystémy patří skalnaté údolí Plakánek a přírodní památka Libunecké rašeliniště.

Z kulturních památek jsou důležité zříceniny středověkých hradů, kromě hojně navštěvovaného hradu Trosky jsou to také Frýdštejn nebo Rotštejn. Výborně zachovaný je též gotický hrad Kost, který byl jako jeden z mála českých hradů vybudován v údolí. V obci Malá Skála je situován Pantheon, památník zasvěcený všem hrdinům, který dal na troskách hradu Vranov postavit textilní průmyslník Franz Zacharias Römisch v roce 1826. Nejkrásnější částí Pantheonu je na strmé skále umístěný letohrádek v novogotickém architektonickém stylu.

Osídlení Českého ráje sahá do hlubokého pravěku a před přibližně 5000 až 6000 lety př. n. l. se zde usadili zemědělci. Zdejší oblast později obývali postupně Keltové, Germáni a Slované, po kterých se zachovaly zbytky hradišť. Ve středověku zde vládly některé známé rody české šlechty, například Valdštejnové. Český ráj byl též rozvinutou průmyslovou oblastí, dodnes se tu nachází množství historických průmyslových staveb jako dílny sklářů, pivovary, staré vodní mlýny atd. Významné postavení měl v Českém ráji textilní průmysl.

Použité zdroje
Kolektiv autorů. Český ráj. Třebíč: Akcent, 2009. 100 stran. ISBN 978-80-7268-513-4
Prachovské skály [online]. Prachovské skály [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://prachovskeskaly.com
Skalní města České republiky [online]. Skalní města České republiky: ©2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.skalnimesta.cz/cesky-raj
Správa CHKO Český ráj [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky: ©2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://ceskyraj.ochranaprirody.cz/
Státní hrad Trosky [online]. Státní hrad Trosky [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.hrad-trosky.eu/cs
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Český ráj [online]. c2021 [cit. 30. 01. 2021]. Dostupné z: adresa: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_r%C3%A1j

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.