Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
České názvy měsíců

České názvy měsíců

Původně česká označení měsíců, která na rozdíl od většiny evropských jazyků nenásledují názvy latinské. České názvy pracují s obrazností a vztahují se k přírodním jevům typickým pro dané období, ne vždy je však tato obraznost pro běžného uživatele patrná.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

České názvy měsíců byly ustáleny už v době národního obrození a čeština tak dnes nepoužívá mezinárodně známá označení latinského původu a liší se tím i od jinak velmi blízké slovenštiny. S latinskými názvy se pak bez kontaktu se slovenštinou rodilí mluvčí češtiny poprvé setkávají až při studiu prvního cizího jazyka. Jejich pozůstatky přetrvávají v ojedinělých případech, např. označení apríl pro žerty 1. dubna nebo máj pro poetizované výrazy či pranostiky. Vlastní, originální označení pro měsíce se podobně jako v češtině užívají i v polštině, litevštině nebo chorvatštině, dokonce se vyskytují i shodně vytvořené názvy, ty však nutně neodpovídají měsícům českým (např. chorvatský listopad je český říjen).

Motivace názvů některých měsíců může odpovídat zjevnému významu pojmenování, jindy je spíše matoucí, v několika případech se dokonce vedou spory. Leden souvisí se zimními ledy, listopad s padajícím listím, duben s rašícími lístky dubů a květen s rozkvetlými rostlinami – tento název je Jungmannův poetismus z překladu Ataly, který se ujal na úkor dřívějšího a dnes poetického (za Máchových dob však zcela civilního) máj. Hlubší analýza ukazuje, že únor pochází od slovesa nořit, protože se rozlámaný led tehdy noří do vody, říjen souvisí s říjí zvěře a září také, jelikož jeleni tehdy zaříjí, tedy začne jejich doba páření. Březen odkazuje k olistění bříz a možná souvislost s březostí zvířat je spíše výsledek lidové etymologie. Srpen souvisí s uzrálým obilím, není však jisté, zda pochází od srpu, či od starého litevského slova sirpsti – zrát. Červen a červenec sice odpovídají barvám dozrávajícího ovoce daného období, některé výklady je ale spojují s červy (etymologická souvislost s barvou zde však zůstává). Poslední měsíc prosinec se klade do souvislosti s prosem, též s prasaty a také s přídavným jménem siný, tedy bledý – jako příroda v té době.

Použité zdroje
https://czechtongue.cz/jak-vznikly-ceske-nazvy-mesicu/
https://kalendar.beda.cz/nazvy-mesicu-v-roce-v-ruznych-jazycich
https://kalendar.beda.cz/puvod-jmen-mesicu-v-roce
KEBRLE, Vojtěch. Česká jména měsíců, jejich význam a původ. Naše řeč, ročník 23 (1939), číslo 3, s. 65-67.
KYSELOVÁ, Martina. Názvy měsíců v roce. In: rozhlas.cz [online]. 21. 10. 2016 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://plzen.rozhlas.cz/nazvy-mesicu-v-roce-6736124.
Omniglot.com [online]. Omniglot.com: ©1998-2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://www.omniglot.com/.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kalendářní měsíc [online]. ©2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99n%C3%AD_m%C4%9Bs%C3%ADc.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.