Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
České Budějovice

České Budějovice

Krajské město s 94 tisíci obyvateli v jižních Čechách. Správní, průmyslové a univerzitní centrum Jihočeského kraje. Někdejší královské město se rozvinulo díky poloze na solné stezce a první koněspřežní železnici na evropském kontinentu. Má řadu památek a kulturních institucí a je častým cílem turistů.


Náměstí Přemysla Otakara II. s Černou věží - Autor: Julian Nyča, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_P%C5%99emysla_Otakara_II._(%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice)#/media/File:Budweis_Marktplatz_Schwarzer_T
Podrobné informace

České Budějovice leží v Českobudějovické pánvi na soutoku řek Vltavy a Malše. Město nechal založit Přemysl Otakar II. roku 1265 jižně od původní osady Budivojovice jako oporu královské moci v jižních Čechách proti rozpínavosti mocného šlechtického rodu Vítkovců (Rožmberků). Za husitských válek město utrpělo, naopak v 16. století se díky těžbě stříbra, pivovarnictví, rybníkářství a obchodu se solí slibně rozvíjelo. Za třicetileté války se dokonce po přesunu některých úřadů z ohrožené Prahy stalo přechodně hlavním městem Čech, roku 1641 jej však postihl velký požár. V roce 1785 bylo ve městě zřízeno biskupství, začátkem 19. století se sem přesunulo krajské hejtmanství. Již roku 1827 propojila Budějovice a Linec koněspřežná železnice, první na evropském kontinentu. Ve městě se dlouho potýkal český a německý živel, Češi se v samosprávě plně prosadili až po roce 1918. Na konci druhé světové války ležely Budějovice na demarkační linii: město bylo osvobozeno Rusy, jeho nejbližší okolí už Američany. Po roce 1945 byli vysídleni místní Němci a z města se postupně stalo středisko průmyslu potravinářského (pivovary Budvar a Samson, mlékárny), strojírenského (Motor Jikov, Bosch) a produkce školních a kancelářských potřeb (Koh-i-noor Hardtmuth). V srpnu 2002 město postihly velké povodně.

Historické jádro je městskou památkovou rezervací. Jejím srdcem je náměstí Přemysla Otakara II. s barokní Samsonovou kašnou, radnicí, měšťanskými domy s podloubím, katedrála svatého Mikuláše a Černá věž (přístupná). Cenné jsou i dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie, solnice či věže Železná panna a Rabenštejnská. Z bohaté kulturní nabídky uveďme Jihočeské muzeum, Muzeum koněspřežky, Vodárenskou věž, Jihočeské motocyklové muzeum či Budvar muzeum; výtvarné umění prezentují Alšova jihočeská galerie, Galerie Mariánská a Dům umění. Jihočeské divadlo má činoherní, operní, loutkoherecký a baletní soubor. Město je sídlem Jihočeské univerzity a šesti ústavů Akademie věd. Na Výstavišti se již od roku 1970 koná zemědělský veletrh Země živitelka a řada dalších výstav, ve městě také probíhá množství různých festivalů. Atraktivní je i nejbližší okolí města – zámek Hluboká nad Vltavou, město Rudolfov, proslulé těžbou stříbra, monumentální kostely v Hosíně a Dobré Vodě, ves Holašovice s lidovou architekturou ve stylu selského baroka, zapsaná do seznamu UNESCO, či Blanský les s horou Kleť.

V Budějovicích se narodili průmyslník Vojtěch Lanna, zpěvačka Marta Kubišová, houslista Pavel Šporcl, herci Eduard Kohout a Karel Roden, fotograf Jan Lukas a spisovatel Jiří Hájíček. Zemřela tu pěvkyně Ema Destinnová, která žila v nedaleké Stráži nad Nežárkou.

Použité zdroje
BINDER, Milan. Když století městem proletí, aneb, České Budějovice ve 100 porovnáních. 1. vyd. České Budějovice: M. Binder, 2005. 104 s. ISBN 80-903636-0-1.
BINDER, Milan a KOVÁŘ, Daniel. Když století městem proletí II, aneb, České Budějovice ve 111 porovnáních. 1. vydání. České Budějovice: Milan Binder, 2016. 231 stran. ISBN 978-80-87277-09-6.
BINDER, Milan a KOVÁŘ, Daniel. Technické památky Českých Budějovic. 1. vyd. České Budějovice: Milan Binder, 2013. 142 s. ISBN 978-80-87277-05-8.
BŮŽEK, Václav, ed. a kol. České Budějovice [kartografický dokument]. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 1 atlas (13 mapových listů). Historický atlas měst České republiky; 3. ISBN 80-85268-46-9.
Encyklopedie Českých Budějovic. 1. vyd. České Budějovice: Nebe, 1998. 592 s. ISBN 80-238-3392-8.
CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. 2. rozšířené vydání. V Českých Budějovicích: Karmášek, 2015. 260 stran. ISBN 978-80-87101-41-4.
KOVÁŘ, Daniel. Budějovický poutník, aneb, Českými Budějovicemi ze všech stran. Vyd. 1. Praha: Baset, 2006. 252 s. Poutník; sv. 4. ISBN 80-7340-089-8.
KOVÁŘ, Daniel. České Budějovice. I. díl, Vnitřní město. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2006. 77 s., [78] s. obr. příl. Zmizelé Čechy. ISBN 80-7185-754-8.
KOVÁŘ, Daniel. České Budějovice. II. díl, Předměstí. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2006. 76 s., [76] s. obr. příl. Zmizelé Čechy. ISBN 80-7185-754-8.
KOVÁŘ, Daniel et al. Slavné stavby Českých Budějovic. 1. vydání v českém jazyce. [Praha]: Foibos Books, s.r.o., [2016], 2016. 333 stran. ISBN 978-80-87073-84-1.
SCHINKO, Jan. Putování městem České Budějovice. První vydání. České Budějovice: Kopp, 2018- . svazků. ISBN 978-80-7232-505-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.