Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Česká pošta

Česká pošta

Největší poštovní společnost v České republice, státní společnost se sídlem v Praze. Funguje od roku 1925.


ČTK/Šálek Václav
Podrobné informace

Historie České pošty sahá ke vzniku Československa v roce 1918, kdy začalo fungovat ministerstvo pošt a telegrafů, které zodpovídalo za poštovní, telegrafní, telefonní i radiokomunikační provoz. V roce 1925 ministerstvo zřídilo Československou poštu, jejíž činnost trvala až do roku 1939. V nacisty okupovaném Československu byly poštovní záležitosti plně podřízeny německým zájmům a spravovány protektorátními ministerstvy.

Po válce došlo v roce 1949 ke znárodnění podniku, poté k jeho reorganizaci a v roce 1952 k jeho zrušení. Byl z něj vytvořen státní úřad podle sovětského vzoru. V roce 1960 se v rámci centralizace spojila dvě ministerstva a vzniklo ministerstvo dopravy a spojů, záhy však došlo k opětovnému osamostatnění spojů (r. 1963). Ke sloučení s resortem dopravy došlo znovu v roce 1988, ovšem jen na krátkou dobu. V červenci 1989 došlo k návratu fungování na principu podniku. Byl zřízen státní podnik Správa pošt a telekomunikací Praha (SPT, s. p., Praha).

Po pádu komunistického režimu v r. 1989 bylo důležitým mezníkem rozdělení tohoto podniku a vznik divize České pošty k 1. lednu 1992, po němž následovalo celkové oddělení pošty od telekomunikací (druhým, nástupnickým podnikem byl SPT Telecom, s. p.). Po vzniku samostatné České republiky 1. 1. 1993 se Česká pošta stala státním podnikem.

Od 1. 1. 2013 přestala mít Česká pošta na českém trhu monopolní postavení vztahující se na určité typy zásilek. V současnosti má Česká pošta na území České republiky přes 3 000 poboček a více než 20 000 poštovních schránek.

Takzvaná Hlavní pošta v Praze se nachází v Jindřišské ulici čp. 909/14. Budova byla postavena v novorenesančním stylu architektem Antonínem Brandnerem a pošta Prahy 1 zde sídlí už od roku 1873. Velká odbavovací hala má bohatou malířskou výzdobu, jejímž autorem je Karel Vítězslav Mašek, a je kryta prosklenou střechou. V roce 1998 byla budova prohlášena za národní kulturní památku. V bočním traktu této budovy v ulici Politických vězňů 909/4 má od ledna 2008 Česká pošta i své sídlo.

Zájemci mohou také navštívit Poštovní muzeum s pobočkami v Praze a Vyšším Brodě.

Použité zdroje
Historie Československé a České pošty, [no date]. Historie České pošty - Česká pošta [online], [Accessed 20 August 2020]. Available from: https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/historie

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.