Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Černé jezero

Černé jezero

Největší přírodní jezero Šumavy i celé České republiky. Vyznačuje se tmavým zabarvením vodní hladiny, podle kterého dostalo i svoje jméno.


Černé jezero. Autor: Huhulenik - Aisano, licence CC BY 3.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/Akce_Neptun#/media/Soubor:%C4%8Cern%C3%A9_jezero_(14).jpg
Podrobné informace

Černé jezero se nachází v oblasti Šumavy blízko u hranic s Německem. Svou rozlohou přes 18 ha je největším přírodním jezerem České republiky. V České republice existují i větší vodní plochy, ty však vznikly s přispěním člověka (např. přehradní nádrže Lipno I a Orlík, rybník Rožmberk…). Černé jezero se vyznačuje tmavým, až černým zabarvením hladiny, způsobeným odrážením okolních jehličnatých lesů na vodní hladině. Je ledovcového původu a nachází se v nadmořské výšce kolem 1000 metrů pod severním svahem Jezerní hory. Tyčí se nad ním 330 m vysoká skalní stěna. Dosahuje hloubky téměř 40 m. V jeho vodách roste jako na jediném místě v České republice kriticky ohrožená vodní bylina šídlatka jezerní (Isoetes lacustris).

Spolu s blízkým Čertovým jezerem je součástí národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, vzniklé roku 1933. Mezi oběma jezery vede hranice evropského rozvodí, voda z Čertova jezera se dostává do Černého moře, zatímco vody Černého jezera (a ostatních Šumavských jezer) končí v moři Severním.

Mezi Černým jezerem a nádrží Pod Černým jezerem se nachází přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero, vůbec první zařízení tohoto typu vybudované v první Československé republice. Byla zprovozněna v roce 1930 a funguje dodnes.

Za socialistického Československa se Černé jezero stalo v roce 1964 dějištěm akce Neptun, kdy byly na jeho dno umístěny bedny, posléze nalezené potápěči. Tehdejší režim tvrdil, že v nich byly tajné nacistické dokumenty, které později dodal Sovětský svaz. Tyto dokumenty dokazovaly vztahy mnohých západoevropských politiků s nacistickým režimem. Akce Neptun se vydařila, zvýšila nátlak mezinárodních organizací na stíhání bývalých nacistů a skončila odchodem určitého množství politiků, hlavně italských, rakouských a západoněmeckých, z politické scény, a dokonce několika sebevraždami. To, že nález dokumentů byl zinscenován, bylo odhaleno až během 70. let 20. století.

Černé jezero je svou tmavou hladinou a umístěním v hustých šumavských lesích velice oblíbeným cílem turistů navštěvujících tuto oblast. Vždy také svou tajemností inspirovalo české umělce, nejznámější je zřejmě Romance o Černém jezeře od Jana Nerudy.

Použité zdroje
ČTVRTLÍKOVÁ, Martina. Šídlatky na dně šumavských jezer. Živa, 2016, 4/2016, 165-167. ISSN 0044-4812.
DVOŘÁK, Jan. 25 let národního parku Šumava [online]. Turnov: Správa národního parku Šumava, 2016, [cit. 4.9.2020]. ISBN 978-80-87257-37-1. Dostupné z: https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2019/07/sumava-kniha-25-let.pdf
RŮŽIČKA, Daniel. Státní bezpečnost - akce Neptun. In: totalita.cz [online]. [cit. 4. 9. 2020]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/stb/stb_a_neptun.php
KŘENOVÁ, Zdeňka. Národní park Šumava. Ochrana přírody [online]. 2008, 6/2008, [cit. 4.9.2020]. ISSN 1210-258X. Dostupné z: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/narodni-park-sumava/
Národní park Šumava [online]. Národní park Šumava: 2008 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.npsumava.cz
VOČADLOVÁ, K. Skrytá tajemství Černého jezera. Geografické rozhledy, 2006, 16(2): 24-25. ISSN 1210-3004.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Černé jezero [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_jezero
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Šumava [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umava

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.