Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Broumov

Broumov

Historické město se 7 400 obyvateli v severovýchodních Čechách v Broumovském výběžku, poblíž hranic s Polskem. Je známé především monumentálním barokním benediktinským klášterem, nejstarším dřevěným kostelem ve střední Evropě a pískovcovými skalními městy v okolí.


Klášterní kostel sv. Vojtěcha - Autor: Vlach Pavel, licence CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Broumovsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter#/media/File:Kl%C3%A1%C5%A1ter_Broumov_(3).jpg
Podrobné informace

Broumov leží na říčce Stěnavě v kotlině pod Broumovskými stěnami v okrese Náchod. Je střediskem historického regionu a chráněné krajinné oblasti Broumovsko, proslulé největšími pískovcovými skalními městy v Evropě a pozoruhodnými architektonickými památkami. Počátky Broumova souvisí s kolonizací okolního kraje řádem benediktinů. Kolem roku 1255 zde založili tvrz a po ní kamenný klášter, který po husitských válkách dokonce na mnoho let sloužil jako náhrada za zničené mateřské břevnovské opatství. Město leželo na obchodní stezce do Kladska a prosperovalo díky plátenictví a soukenictví. V 16. století se zde rozšířilo protestantství, katolíci však roku 1617 nechali protestantský kostel zavřít, což se stalo jednou z rozbušek k pražské defenestraci a třicetileté válce. Velký rozvoj kláštera se odehrává v období vrcholného baroka v 1. polovině 18. století, kdy zde působí proslulí stavitelé Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. V 19. století se Broumov stává významným centrem textilního průmyslu, vznikají např. velké závody Josefa Schrolla.

Nejcennější památkou města je areál monumentálního barokního kláštera benediktinů, v jehož interiérech se dochovala hodnotná knihovna, kopie Turínského plátna a mumie z Vamberka, vystavené v kryptě. Klášterní kostel sv. Vojtěcha má bohatou barokní vnitřní výzdobu. Ve městě jsou další čtyři kostely, z nichž nejvýznamnější je dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie ze 14. století s dochovanou vnitřní výmalbou. Je pokládán za nejstarší stavbu tohoto typu ve střední Evropě. Na náměstí najdeme morový sloup, kašnu a množství klasicistních měšťanských domů. Ve městě působí Muzeum Broumovska, aktivní městská knihovna a městské divadlo s dlouhou tradicí. Koná se zde koncertní festival Za poklady Broumovska. V klášteře a ve městě se natáčelo několik filmů či seriálů (např. F. L. Věk nebo Bastardi). V místní části Olivětín funguje historický klášterní pivovar. Za návštěvu stojí celý broumovský region. V blízkém okolí města se dochoval unikátní soubor barokních kostelů, známý jako Broumovská skupina kostelů, památky lidové architektury – klasicistní broumovské statky, pozornost zasluhují také největší pískovcová skalní města evropského kontinentu.

S Broumovem jsou spjati opat Otmar Daniel Zinke, průmyslník Johann Liebieg a sportovec Emerich Rath, pobývali zde Alois Jirásek a Josef Škvorecký.

Použité zdroje
BAŠTECKÁ, Lydia a TRENČANSKÁ, Barbora. Broumov. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2013. 178 s. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7432-304-1.
BERGMANN, Petr. Broumovsko na historických zobrazeních. 1. díl, Broumov, Meziměstí, Teplice nad Metují, Adršpach, Stárkov, Police nad Metují, Machov a okolí = Die Region Braunau auf historischen Abbildungen. 1. Teil, Braunau, Halbstadt, Wekelsdorf, Adersbach, Starkstadt, Politz an der Mettau, Machau und Umgebung. 1. vyd. Meziměstí: Broumovsko Organic, 2013. 728 s. ISBN 978-80-905582-0-5.
ČIŽMÁŘ, Zeno. 150 let textilní průmyslové tradice na Broumovsku: 1857-2007. Broumov: Veba, 2007. 42 s. ISBN 978-80-254-6293-5.
CHODĚJOVSKÁ, Eva, SEMOTANOVÁ, Eva a ŠIMŮNEK, Robert. Historické krajiny Čech: Třeboňsko - Broumovsko - Praha. Praha: Historický ústav, 2015. 427 stran. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia; svazek 63. ISBN 978-80-7286-255-9.
KOŠŤÁL, Zdeněk. Dějiny Broumova a Broumovska. 1. vyd. Broumov: Městský národní výbor, 1990. 148 s.
MEIER, Jan. Broumovsko a Policko literární. Vydání první. Liberec: Bor, 2016. 252 stran. ISBN 978-80-87607-64-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.