Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Brno

Brno

Krajské město na jihu Moravy, sídlo Jihomoravského kraje, druhé největší město České republiky, centrum a historické hlavní město Moravy, sídlo univerzit a řady institucí. Má téměř 381 tisíc obyvatel. Zachovalo si množství cenných památek včetně funkcionalistické vily Tugendhat, zapsané do seznamu UNESCO.


Petrov - Autor: Marzper, licence CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/Petrov#/media/File:V%C3%BDhled_ze_Star%C3%A9_radnice_na_Petrov.jpg
Podrobné informace

Brno leží na soutoku řek Svratky a Svitavy. Předchůdcem města bylo velkomoravské hradiště Staré Zámky v Líšni. Kolem roku 1000 vzniká u brodu přes Svratku osada – dnešní Staré Brno. Od 11. století byl v Brně hrad přemyslovských údělných knížat a od 13. století budují kolonisté na místě dnešního centra město. Ve 14. století se Brno stalo sídlem markrabat z rodu Lucemburků, rozvíjelo se a stalo se místem konání moravských zemských sněmů. Za husitských válek nebylo dobyto a předjednávala se zde basilejská kompaktáta. Za třicetileté války se Brno ubránilo švédským armádám a roku 1641 se stalo jediným hlavním městem Moravy. Poté bylo přeměněno na barokní pevnost. Roku 1777 zde bylo založeno biskupství. Od 18. století nastává prudký rozvoj průmyslu, zejména textilního a strojírenského, železnice se sem dostává už roku 1839, v roce 1869 je zavedena koňská tramvaj (v obojím má Brno české prvenství). Hrad Špilberk se mění na obávanou věznici, v historickém jádru probíhají přestavby a modernizace. Vznikají vysoké školy – německá technika (1873) a česká technika (1899). Mezi českým a německým obyvatelstvem panují spory, Brno získává české vedení až roku 1919, kdy připojením sousedních měst a obcí vzniká tzv. Velké Brno. V témže roce je založena Masarykova univerzita a roku 1928 výstaviště. Za druhé světové války neblaze prosluly Kounicovy koleje, kde nacisté popravili řadu českých vlastenců. Po roce 1945 došlo v průběhu divokého odsunu k násilnostem na německém obyvatelstvu. Dnes je Brno významným centrem vzdělanosti (řada vysokých škol), soudnictví (sídlo mj. Nejvyššího a Ústavního soudu ČR) a průmyslu.

Brno je městskou památkovou rezervací a prvořadým turistickým cílem. K nejcennějším pamětihodnostem patří hrad Špilberk, katedrála sv. Petra a Pavla na vrchu Petrov, gotický kostel sv. Jakuba Většího s největší kostnicí v ČR, stará a nová radnice, četné paláce a měšťanské domy, ale i zpřístupněné podzemí. Hodnotné jsou památky meziválečné architektury, zejména funkcionalistická vila Tugendhat od Ludwiga Miese van der Rohe, v roce 2001 zapsaná na seznam UNESCO, nebo hotel Avion od Bohuslava Fuchse. Mimo centrum stojí za návštěvu Starobrněnský klášter, Kounicovy koleje, židovský hřbitov, hrad Veveří, Brněnská přehrada či zoo. Ve městě fungují mj. Moravské zemské muzeum, Moravská galerie, Muzeum města Brna, Dům umění města Brna, Muzeum romské kultury, Technické muzeum, Mendelovo muzeum, Národní divadlo Brno s několika scénami, Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, Divadlo Bolka Polívky a řada menších scén. Brno je východiskem do chráněné krajinné oblasti Moravský kras a do jihomoravských vinařských regionů. Konají se zde velké mezinárodní výstavy a veletrhy, závody na Masarykově okruhu, oblíbená je přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis. Úspěšné jsou sportovní kluby FC Zbrojovka Brno a HC Kometa Brno.

V Brně se narodili nebo žili např. fyzik Ernst Mach, logik Kurt Gödel, genetik Gregor Johann Mendel, vynálezce Viktor Kaplan, architekti Adolf Loos, Jan Kotěra a Bohuslav Fuchs, hudební skladatelé Pavel Křížkovský a Leoš Janáček, spisovatelé Jiří Mahen, Rudolf Těsnohlídek, Bohumil Hrabal, Milan Kundera a Kateřina Tučková, básníci František Halas, Ivan Blatný a Jan Skácel, dramatik Arnošt Goldflam a herec Bolek Polívka.

Použité zdroje
ČERNÁ, Iveta, ed. a ČERNOUŠKOVÁ, Dagmar, ed. Vila Tugendhat: Mies v Brně. 2. rozšířené vydání. Brno: Muzeum města Brna, 2017. 319 stran. Edice publikací SDC-VT; 11. ISBN 978-80-86549-72-9.
Encyklopedie dějin města Brna [online]. Brno: [Muzeum Města Brna, 2004?]- [cit. 2020-01-27]. Dostupné z: http://www.encyklopedie.brna.cz.
FASORA, Lukáš, ed. a ŠTĚPÁNEK, Václav, ed. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, 2017. 1245 stran. ISBN 978-80-86736-54-9.
JAN, Libor, ed. Dějiny Brna. 2, Středověké město. Vyd. 1. Brno: Statutární město Brno, 2013. 1071 s., [86] s. obr. příl. ISBN 978-80-86736-36-5.
JORDÁNKOVÁ, Hana a SULITKOVÁ, Ludmila. Brno. I. díl, Město uvnitř hradeb. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 71 s., [60] s. obr. příl. Zmizelá Morava. ISBN 978-80-7185-916-1.
JORDÁNKOVÁ, Hana a SULITKOVÁ, Ludmila. Brno. II. díl, Historická předměstí a Staré Brno. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2010. 96 s., [60] s. obr. příl. Zmizelá Morava. ISBN 978-80-7185-916-1.
KROUPA, Jiří, ed. Dějiny Brna. 7, Uměleckohistorické památky, historické jádro. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, 2015. 885 stran. ISBN 978-80-86736-46-4.
KUČA, Karel. Brno: vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Vyd. 1. Praha: Baset, 2000. 644 s. ISBN 80-86223-11-6.
PROCHÁZKA, Rudolf, ed. Dějiny Brna. 1, Od pravěku k ranému středověku. Vyd. 1. Brno: Statutární město Brno, 2011. 734 s., [87] s. obr. příl. ISBN 978-80-86736-25-9.
SEDLÁK, Jan et al. Slavné brněnské vily: 77 domů s příběhem. 1. rozš. a přeprac. vyd. v jazyce českém. Brno: Foibos Books, 2013. 290 s. Slavné vily. ISBN 978-80-87073-62-9.
VRABELOVÁ, Renata, SVOBODOVÁ, Petra a ŠLAPETA, Vladimír. Brno moderní: velký průvodce po architektuře. Vydání první. V Praze: Paseka, 2016-2019. 2 svazky. ISBN 978-80-7432-748-3.
VYSKOČIL, Aleš. Brno. III. díl, Průmyslové město. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2014. 103 s., [72] s. obr. příl. Zmizelá Morava. ISBN 978-80-7185-916-1.
ZATLOUKAL, Pavel. Brněnská architektura 1815-1915: průvodce. Brno: Obecní dům, 2006. 248 s. ISBN 80-239-7745-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.