Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Bořivoj I.

Bořivoj I.

První historicky doložený český kníže z rodu Přemyslovců. Přijal křest a položil základy českého středověkého státu.


Bořivoj I. – miniatura z Velislavovy bible. Autor: Neznámý, licence Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bo%C5%99ivoj_I.jpg
Podrobné informace

*asi 852/853 – asi 888/899

Bořivoj I. z rodu Přemyslovců byl jedním z mnoha regionálních knížat, která před vznikem českého státu vládla kmeni Čechů. Přemyslovská doména, jejímž centrem bylo hradiště na Levém Hradci, měla rozlohu pouhých 3000 km2, byla však významná svojí strategickou polohou ve středních Čechách, kudy procházela řada obchodních cest. O počátcích Bořivojovy vlády neexistují žádné zprávy. Poprvé jej prameny zmiňují roku 872, kdy měl být spolu s dalšími českými knížaty poražen franskými vojsky při jejich tažení do Čech. Přibližně v roce 874/875 pojal za ženu Ludmilu z rodu Pšovanů (podle jiné legendy z rodu Srbů, snad Lužických), s níž měl dohromady šest dětí, včetně pozdějších knížat Spytihněva I. a Vratislava I. Ludmila se po své mučednické smrti v roce 921 stala první českou světicí.

V době Bořivojovy vlády byly Čechy podřízeny Velkomoravské říši knížete Svatopluka I., s jehož pomocí čelily tlaku Východofranské říše. Patrně na Svatoplukův popud přijal Bořivoj v roce 883 z rukou moravsko-panonského arcibiskupa Metoděje křest. Tím zajistil Přemyslovcům prvenství mezi doposud pohanskými českými knížaty a umožnil jim se v budoucnu prosadit jako jediný panovnický rod v Čechách. Bořivoj byl také zakladatelem prvních kostelů v Čechách – kostela sv. Klimenta na Levém Hradci a kostela P. Marie v prostoru budoucího Pražského hradu. Přestup na novou víru však znamenal narušení dosavadního společenského řádu a vyvolal v Bořivojově knížectví povstání, před kterým byl kníže donucen uprchnout na Moravu. Za pomoci Svatopluka a moravských bojovníků se mu však podařilo odpor zlomit a znovu se ujmout vlády. Vzniklé příležitosti využil nejen k odstranění svých protivníků, ale také k nastolení nového společenského řádu, postaveného již na křesťanských základech.

 

 

 

 

 

Použité zdroje
BARTLETT, Robert et al. Přemyslovci: budování českého státu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 779 s. ISBN 978-80-7106-352-0.

BLÁHOVÁ, Marie, FROLÍK, Jan a PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek 1. Praha: Paseka, 1999. ISBN 80-7185-264-1.

RANDÁK, Jan a kol. Osobnosti českých dějin. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013. 432 s. ISBN 978-80-242-4196-8.

RYANTOVÁ, Marie, ed., VOREL, Petr, ed. a ANTONÍN, Robert. Čeští králové. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 583 s., [8] s. barev. obr. příl. Historická paměť. Velká řada; sv. 16. ISBN 978-80-7185-940-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.