Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Biskup Gorazd (Matěj Pavlík)

Biskup Gorazd (Matěj Pavlík)

Iniciátor založení české větve pravoslavné církve a její první biskup. V roce 1942 byl v souvislosti s atentátem na Reinharda Heydricha popraven nacisty. Je svatořečen jako mučedník.


Matěj Pavlík. Autor neznámý, zdroj: wikimedia.org (
Podrobné informace

 

*26. 5. 1879 Hrubá Vrbka – † 4. 9. 1942 Praha

Budoucí biskup Gorazd se narodil jako Matěj Pavlík 26. 5. 1879 v Hrubé Vrbce u Hodonína. Po absolvování olomoucké bohoslovecké fakulty byl 5. 7. 1902 vysvěcen na římskokatolického kněze. Ve své teologii i přístupu ke kněžství byl intenzivně ovlivněn na jedné straně soudobým evropským katolickým modernismem, na druhé straně staroslověnskou cyrilometodějskou tradicí.

Matěj Pavlík se aktivně zapojil do činnosti reformistické části římskokatolického kněžstva. V roce 1918 založil reformně a národnostně orientovaný časopis Právo národa a připojil se k podobně laděnému hnutí Ohnisko. Spolu s jeho ostatními členy přešel v lednu roku 1920 do nově založené Církve československé a účastnil se jejího následného aktivního hledání vlastní křesťanské identity. V této souvislosti přijal v září 1921 pravoslavné mnišské a následně biskupské svěcení. Na počest sv. Gorazda, moravského arcibiskupa a žáka sv. Cyrila a Metoděje, přijal jméno Gorazd. S Církví československou směřující spíše k protestantské formě zbožnosti se v následujících letech ideologicky rozešel, jelikož se identifikoval spíše s pravoslavnou církví, kterou považoval za přirozenou formu slovanské zbožnosti. V roce 1924 založil českou větev pravoslavné církve a stal se jejím duchovním správcem. Velkou měrou se také podílel na utvoření české formy pravoslavné liturgie a v češtině sepsal pravoslavný katechismus.

25. 6. 1942 byl biskup Gorazd, v souvislosti s úkrytem parašutistů operace Anthropoid, který výsadkářům poskytlo několik kněží a pravoslavných věřících v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze, zatčen gestapem. Jakmile se Gorazd o výsadkářích dozvěděl, pokusil se celou skupinu, především kvůli jejímu bezpečí, převézt na jiné místo, nacisté však ukrývající se parašutisty objevili dříve a po nelehkém boji kryptu obsadili. Biskup Gorazd byl spolu s ostatními zapojenými věřícími podroben krutým výslechům a 4. 9. 1942 v Praze-Kobylisích popraven. Jako mučedník byl roku 1987 slavnostně kanonizován. V Gorazdově rodišti Hrubá Vrbka je dnes zřízen monastýr sv. Gorazda.

Audio (2 nahrávky)
Upoutávka


Datace


Použité zdroje
MAREK, Pavel. Biskup Gorazd (Pavlík): životní příběh hledání ideální církve pro 20. století. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 698 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-5413-9.
TRŠ, Antonín - ŠTINGLOVÁ, Markéta. Život biskupa Gorazda. In: Cesty víry [televizní pořad] ČT 2 11. 6. 2017.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.