Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Karel Hlaváček

Lyrický básník a výtvarník, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého symbolismu a dekadence z okruhu časopisu Moderní revue.

Josef Hlávka

Český architekt evropského významu, stavitel, podnikatel, památkář, poslanec a mecenáš českého školství, vědy a kultury 19. století.

Hlavní nádraží Praha

Originální secesní nádražní budova s jedinečnou výzdobou exteriéru a interiéru. Stavba opatřená halou nad kolejištěm odpovídala vysokým dobovým standardům moderní architektury.

Hliník

Jméno fiktivní postavy z kultovního českého filmu Marečku, podejte mi pero!. Člověk, jehož nikdy nikdo neviděl, a přesto ho zná téměř celý český národ.

Hloupý Honza

Pohádková postava, prototyp mladíka, který jde do světa na zkušenou a navzdory tomu, že je obecně vnímán jako hloupý, si z něj často přináší bohatství.

Zámek Hluboká

Zámek přestavěný Schwarzenbergy v romanticko-gotickém stylu, jedna z nejatraktivnějších památek České republiky v jižních Čechách.

Daniela Hodrová

Poeta doctus (literární teoretička a prozaička), pro celou její tvorbu je příznačné prolínání literárněvědných témat, kterými se zabývá jako badatelka, s vlastní beletristickou tvorbou.

Milan Hodža

Československý politik, státník, novinář a publicista původem ze Slovenska, desátý předseda vlády Československé republiky.

Vlastislav Hofman

Český architekt, malíř, kreslíř, designér a významný scénograf, který položil základy české moderní scénografie.

Josef Holeček

Prozaik a básník, představitel českého realismu, jehož hlavním tématem byl obraz jihočeského venkova, později se jeho tvorbou inspirovali čeští ruralisté v první polovině 20. století. Zabýval se kulturou a historií slovanských národů a publicistikou.

Václav Hollar

Rytec a kreslíř, jeden z nejvýznamnějších evropských grafiků a ilustrátorů, který vynikal svým talentem, pílí a dokonale provedenou realistickou prací. Byl uznáván především v Anglii.

Emil Holub

Český lékař, etnograf, kartograf a cestovatel, který podnikl dvě velké výpravy na africký kontinent a pořídil tam rozsáhlou přírodovědnou a etnografickou sbírku.

Tomáš Holý

Oblíbený dětský herec 70. let 20. století, který se proslavil i v zahraničí. Největší dětská hvězda české kinematografie a televize.

Antonín Holý

Český vědec světového významu, vyvinul mj. preparáty, které léčí pacienty nakažené virem HIV a onemocněním AIDS.

Karel Honzík

Funkcionalistický architekt, designér nábytku a teoretik architektury, činný především v meziválečném období.

Honzo, vstávej!

Dětská venkovní hra pro skupinu nejméně tří hráčů, při které se napodobují zvířecí pohyby.

Josef Hora

Básník reflexivní lyriky času a ticha, prozaik, literární kritik a překladatel, jedna z vůdčích osobností české proletářské poezie. 

Miroslav Horníček

Český divadelní a filmový herec, režisér, výtvarník a spisovatel. Tvořil oblíbenou dvojici s Janem Werichem v Divadle ABC.

Hořické trubičky

Tradiční český cukrářský výrobek chráněný Evropskou unií.

Egon Hostovský

Spisovatel a novinář, jehož dílo tematizuje existenciální, filozofický a psychologický rozměr lidského života.

Zobrazeno 521 - 540 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.