Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Pavlovské vrchy

Pavlovské vrchy

Malebné pohoří na jižní Moravě, známé mnohými skalními útvary, které je součástí CHKO (Chráněná krajinná oblast) Pálava. Vyznačuje se unikátní přírodou i kulturními památkami.


Pavlovské vrchy. ČTK/Hampl Alexandr.
Podrobné informace

Pavlovské vrchy jsou součástí chráněné krajinné oblasti Pálava. Nacházejí se na jižní Moravě nedaleko hranic s Rakouskem. Je to nevysoké pohoří, jehož nejvyšší vrch Děvín, dosahuje výšky pouze 550 m nad mořem. Pohoří má zajímavý ráz, návštěvníka upoutá velké množství skalních útvarů. Podnebí je zde na Českou republiku nezvykle teplého charakteru, díky čemuž se v tomto regionu rozvinulo vinohradnictví, a vyskytuje se zde mnoho vzácných druhů teplomilných rostlin a živočichů.

Celá oblast je pozoruhodná i z geologického hlediska. Nacházejí se zde druhohorní a třetihorní sedimenty mělkého teplého moře, později překryté čtvrtohorními usazeninami, ve kterých je zachyceno střídání ledových a meziledových dob. Zkameněliny se zde dají najít na mnoha významných paleontologických lokalitách.

Tato oblast byla osídlena už od pravěku lovci mamutů, byla zde nalezena jedna z nejvýznamnějších českých pravěkých památek, Věstonická venuše. Dodnes lze na skalách Pavlovských vrchů nalézt pozůstatky středověkých hradů, jako jsou například Děvičky nebo Sirotčí hrádek, a zřícenina Nového hradu. Kromě Děvína se zde nacházejí další zajímavé vrcholy, například Svatý kopeček, který je zároveň i přírodní rezervací a známým poutním místem. Jeho vrcholku dominují kaple a zvonice sv. Šebestiána. Skalnatý vrch Turold je nejen domovem unikátních křovištních biotopů, ale také se zde nachází jediná návštěvníkům přístupná jeskyně Pavlovských vrchů, jeskyně Na Turoldu. Byl zde zaznamenán výskyt v České republice kriticky ohrožené pakudlanky jižní (Mantispa styriaca), v jeskyních zde zimuje velké množství netopýrů a rovněž je Turold znám jako lokalita, kde se nalézají výborně zachované prvohorní fosilie.

Pro turisty jsou také zajímavé i jiné vrcholy tohoto pohoří, například Obora, Pálava, Stolová hora nebo Šibeničník, skalní útvary Kočičí skála a Kočičí kámen a velké množství kulturních památek v místních obcích, jako je například město Mikulov s výborně zachovaným historickým jádrem nebo vesnice Pavlov.

Použité zdroje
MATUŠKA, Jiří, JUŘICA, Jan, Dědek, Pavel. CHKO Pálava – klenot jižní Moravy. Ochrana přírody. 2011, 3/2011. ISSN: 1210-258X
MIKLÍN, Jan. Atlas CHKO Pálava na internetu. ArcRevue [online]. 2016, 3/2016, 25-27 [cit. 4. 9. 2020]. ISSN: 1211-2135. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/311205817_Atlas_CHKO_Palava_na_internetu
Správa CHKO Pálava. [online]. Správa CHKO Pálava: ©2020 [cit. 2´7. 9. 2020]. Dostupné z: http://www.palava-lva.cz/
SVOBODA, Jiří, NOVÁK, Martin, Sazelova Sandra, et al. Dolní Věstonice I. Excavations 1990-1993. Přehled výzkumů 59, 2018. Přehled výzkumů. 2018, 1(1), 35-68. ISSN: 211-7250
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Chráněná krajinná oblast Pálava [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_P%C3%A1lava
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Pavlovské vrchy [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavlovsk%C3%A9_vrchy

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.