Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ladislav Pohrobek

Ladislav Pohrobek

Český král v letech 1453–1457, uherský král v letech 1444–1457. Byl třetím panovníkem z rodu Habsburků na českém trůně.


Ladislav Pohrobek.Autor: Neznámý, Sbírka: Kunsthistorisches Museum Wien, Zdroj: https://www.khm.at/objektdb/detail/2280/ licence Public Domain https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ladislas_the_Posthumous_001.jpg
Podrobné informace

*22. 2. 1440, Komárno, Uherské království (dnešní Slovensko) – 23. 11. 1457, Praha

Ladislav Pohrobek byl synem Albrechta Habsburského a Alžběty Lucemburské, dcery Zikmunda Lucemburského. Přízvisko Pohrobek získal proto, že se narodil až čtyři měsíce po smrti svého otce. Po dobu jeho nezletilosti spravovaly české země nejprve krajské landfrýdy (šlechtické spolky zajišťující během bezvládí ochranu, výkon správy a soudnictví) a od roku 1448 jako zemský správce Jiří z Poděbrad. Česká šlechta, podobně jako uherská, zprvu Ladislavovy dědické nároky neuznávala, avšak poté, co několik kandidátů českou korunu odmítlo, jej nakonec roku 1453 nechala korunovat českým králem. Roku 1457 přijel Ladislav do Čech, aby se zde ujal vlády a oženil se s princeznou Magdalenou, dcerou francouzského krále Karla VIII. Během svatebních příprav však náhle zemřel.

Ladislavova neočekávaná smrt znamenala druhý neúspěšný pokus Habsburků založit dynastii na českém trůně. Protože král dříve nejevil žádné známky nemoci, brzy se rozšířily zvěsti, že zemřel na mor nebo že jej nechal otrávit Jiří z Poděbrad. Teprve moderní lékařské postupy definitivně prokázaly, že pravou příčinou Ladislavovy smrti byla vzácná forma leukémie.

Použité zdroje
ANTONÍN, Robert et al. Encyklopedie českých dějin: osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. Vyd. 1. Praha: Reader's Digest Výběr, 2008. 520 s. ISBN 978-80-86880-65-5.
RYANTOVÁ, Marie, ed., VOREL, Petr, ed. a ANTONÍN, Robert. Čeští králové. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 583 s., [8] s. barev. obr. příl. Historická paměť. Velká řada; sv. 16. ISBN 978-80-7185-940-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.