Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Klub českých turistů

Klub českých turistů

Sdružení českých turistů, které se od roku 1888 podílí na organizaci turistiky v českých zemích a v meziválečném období i na Slovensku. Vyhledává a značkuje turistické trasy, vydává mapy a průvodce, staví a spravuje turistické chaty. Organizuje turistické pochody pro členy i pro individuální zájemce.


Public domain. Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Znak_K%C4%8CT.jpg
Podrobné informace

Klub českých turistů (KČT) byl založen v červnu 1888 v Praze s úkolem mimo jiné podpořit pronikání Čechů do pohraničních českých hor obývaných hlavně etnicky německým obyvatelstvem. Jeho hlavními představiteli byli Vilém Kurz a Vratislav Pasovský, jenž od roku 1890 vykonával více než 25 let funkci předsedy. Organizačně i obsahově vycházel z činnosti Rakouského alpského spolku (Österreichischer Alpenverein), ustaveného už v listopadu 1862. Podle jeho vzoru zakládal v jednotlivých oblastech českých zemí své odbory, které značkovaly turistické cesty, o prázdninách zajišťovaly levné ubytování ve školách, samy stavěly turistické chaty a rozhledny, pečovaly i o turistické zajímavosti, např. hrady, vodopády apod. Sdružení rovněž vydávalo Časopis turistů a turistické mapy a průvodce. V roce 1889 zorganizoval klub velkou výpravu na Světovou výstavu v Paříži. Eiffelova věž se stala inspirací pro podobu Petřínské rozhledny v Praze, jejíž stavbu iniciovali zakladatelé klubu (autorem návrhu byl jako architekt sám Vratislav Pasovský).

Po vzniku Československa rozšířil Klub českých turistů svou působnost i na Slovensko. Po převzetí moci komunisty v únoru 1948 byl však Klub turistů zrušen, jeho rozsáhlý majetek znárodněn a turistika přešla pod křídla sjednocené tělovýchovné a sportovní organizace. Po roce 1990 byl Klub českých turistů obnoven, a to s rozsahem činností, které vykonával v prvních padesáti letech své existence. V současnosti spravuje KČT řadu známých turistických chat, které mu byly v restitucích navráceny (byť ne všechny), vydává časopis Turista a turistické mapy a průvodce, značkuje turistické cesty, pořádá mnoho turistických pochodů pro členy i pro individuální zájemce o turistiku (např. dálkový pochod Praha–Prčice). V roce 2006 otevřel klub v Bechyni Muzeum turistiky. Mládež je organizována v Asociaci turistických oddílů mládeže.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.