Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Josef Schulz

Josef Schulz

Významný český architekt a pedagog, autor klíčových veřejných budov 19. století, např. Národního divadla.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*11. 4. 1840 Praha – 15. 7. 1917 Praha. Podle jiných pramenů – Špindlerův Mlýn.

 

Josef Schulz pocházel ze zámožné rodiny, jeho otec byl pražským obchodníkem. Architekturu studoval na pražské technice (dnes ČVUT), poté se rozhodl pokračovat ve studiích architektury na vídeňské Akademii výtvarných umění. Po delší studijní cestě v Itálii se vrátil do Prahy a věnoval se práci ve svém oboru. Ještě během studií působil jako asistent Josefa Zítka. Později byl vyučujícím na pražské zlatnické škole a roku 1878 nastoupil na pražskou techniku jako řádný profesor. Schulz byl velice plodným akademikem, v odborných časopisech (např. Zprávy Spolku architektů a inženýrů) často publikoval své články a stati. Stal se členem skupiny Umělecká beseda a čestným členem Královské akademie nauk císaře Františka Josefa I. Účastnil se mezinárodních výstav a byl oceněn bronzovou medailí na pařížské světové výstavě v roce 1900.

Schulz byl ovlivněn především italskou renesancí, v jeho díle je také patrný vliv romantismu a historismu, přesto mají jeho stavby racionální charakter, vynikají precizností proporcí a velkorysým prostorovým konceptem. Schulz je autorem nejvýznamnějších českých veřejných budov 19. století. Byl nejbližším spolupracovníkem Josefa Zítka při rekonstrukci Národního divadla v Praze (1881–1883), je též autorem budovy Národního muzea v Praze (1885–1891). Jeho dalšími významnými díly jsou Rudolfinum (spolu s Josefem Zítkem) a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. S Antonínem Barvitiem spolupracoval na projektech Gröbovy a Lannovy vily. Jeho stavby vynikají výzdobou z rukou předních českých umělců, často spolupracoval např. se sochařem Bohuslavem Schnirchem.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
SCHULZ, Josef a NOLL, Jindřich. Josef Schulz: 1840-1917: Dům umělců Rudolfinum, červenec - září 1992. V Praze: Národní galerie, 1992. 41 s. ISBN 80-7035-036-9.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.